a
a

Monika Stasiak

Fundacja „Na progu”

Monika Stasiak – antropolożka, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Jako Fundacja „Na progu” przygotowuje i prowadzi rytuały przejścia związane z rytmem pór roku oraz z progowymi momentami życia ludzkiego. W swojej pracy szuka połączeń między jednostką a otaczającą ją społecznością ludzką i pozaludzką. Prowadzi warsztaty zakorzenione w filozofii głębokiej ekologii.

Skip to content