a
a

Moritz Robert Jacek

Założyciel, Think tank Citysense; Prezes, ALTA S. A. 

*** ENGLISH BELOW ***

 

Robert Jacek Moritz  Dyr. Zarządzający thinktankiem

Prezes ALTA SA, firmy inwestującej w przedsięwzięcia związane z tworzeniem przestrzeni miejskich i rozwiązań technicznych z tym związanych.W latach 90-tych kierował firmą kurierską Servisco (obecnie DHL), a także firmą spedycyjną Hellmann Moritz. Od 2005 r. jest prezesem notowanej na GPW spółki ALTA.Przeprowadził proces transformacji spółki od działalności transportowej do inwestycyjnej. Miejski wizjoner, który stworzył Miasteczko Siewierz Jeziorna w oparciu zasady nowego urbanizmu – pierwsze takie miejsce w Polsce.

Ten sukces oraz doświadczenie z niego wypływające chce przekazywać innym, inspirować władze miejskie, kolejnych innowatorów do podążaniem tym kierunkiem.

Pomysłodawcai współtwórca think tanku CitiSense organizacji łączącej wyjątkowych ekspertów i praktyków z dziedzin niezbędnych z punktu widzenia nowego urbanizmu oraz

przyszłości miast.

 

Robert Jacek Moritz Managing Director of the thinktank           

President of ALTA SA, a company investing in projects creating urban spaces and technical solutions.

In the 90s, he managed the courier company Servisco (now DHL), as well as the shipping company Hellmann Moritz. Since 2005, he has been the CEO of ALTA, a company listed on the Warsaw Stock Exchange. He carried out the process of transformation of the company from transport to investment activities. An urban visionary who created the Siewierz Jeziorna Town based on the principles of new urbanism – the first such place in Poland.

He wants to share his vast experience, to inspire municipal authorities and for other innovators to follow this direction.

Originator and co-founder of the CitiSense think tank, an organization that brings together exceptional experts and professionals in the fields of new urbanism and the future of cities.

Skip to content