Zarejestruj się na Kongres Regeneracja Miast 2023! 

a

Moritz Robert Jacek

Założyciel, Think tank Citysense; Prezes, ALTA S. A. 

*** ENGLISH BELOW ***

 

Robert Jacek Moritz  Dyr. Zarządzający thinktankiem

Prezes ALTA SA, firmy inwestującej w przedsięwzięcia związane z tworzeniem przestrzeni miejskich i rozwiązań technicznych z tym związanych.W latach 90-tych kierował firmą kurierską Servisco (obecnie DHL), a także firmą spedycyjną Hellmann Moritz. Od 2005 r. jest prezesem notowanej na GPW spółki ALTA.Przeprowadził proces transformacji spółki od działalności transportowej do inwestycyjnej. Miejski wizjoner, który stworzył Miasteczko Siewierz Jeziorna w oparciu zasady nowego urbanizmu – pierwsze takie miejsce w Polsce.

Ten sukces oraz doświadczenie z niego wypływające chce przekazywać innym, inspirować władze miejskie, kolejnych innowatorów do podążaniem tym kierunkiem.

Pomysłodawcai współtwórca think tanku CitiSense organizacji łączącej wyjątkowych ekspertów i praktyków z dziedzin niezbędnych z punktu widzenia nowego urbanizmu oraz

przyszłości miast.

 

Robert Jacek Moritz Managing Director of the thinktank           

President of ALTA SA, a company investing in projects creating urban spaces and technical solutions.

In the 90s, he managed the courier company Servisco (now DHL), as well as the shipping company Hellmann Moritz. Since 2005, he has been the CEO of ALTA, a company listed on the Warsaw Stock Exchange. He carried out the process of transformation of the company from transport to investment activities. An urban visionary who created the Siewierz Jeziorna Town based on the principles of new urbanism – the first such place in Poland.

He wants to share his vast experience, to inspire municipal authorities and for other innovators to follow this direction.

Originator and co-founder of the CitiSense think tank, an organization that brings together exceptional experts and professionals in the fields of new urbanism and the future of cities.

All speakers

Bușoi Cristian-Silviu

Bușoi Cristian-Silviu

Przewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski

Shashyna Maryna

Shashyna Maryna

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska

Białas Patryk

Białas Patryk

Wiceprezes Zarządu, Kongres Ruchów Miejskich; Dyrektor, Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Katowicach

Coutts Nicholas

Coutts Nicholas

Innovation Advisory Board Member, UNLEASH – Innovation Lab for SDGs

Wiśniewski Szymon

Wiśniewski Szymon

kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki

Shashyna Maryna

Barceló Miquel

Advisory Board Member of 22@, The Global Institute of Innovation Districts

Shashyna Maryna

Wasiak Anna

kierowniczka, Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ

Shashyna Maryna

Bendyk Edwin

Prezes Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego

Wierzbicka Anna

Wierzbicka Anna

dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi

Myna Artur

Myna Artur

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Sołtysik Maciej

Sołtysik Maciej

Prezes Zarządu, Instytut Projektów i Analiz, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

Markowski Tadeusz

Markowski Tadeusz

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

Short Annabel

Short Annabel

Institute for Human Rights and Business (IHRB), It’s Material

Nowak Maciej J.

Nowak Maciej J.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Riemer Maciej

Riemer Maciej

Dyrektor, departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

Skip to content