a
a

Patryk Masłowski

Uniwersytet Łódzki

Absolwent studiów I stopnia w zakresie nauk o zarządzaniu i zarządzaniu miastem, którego praca dyplomowa „Światło w przestrzeni miejskiej na przykładzie Łodzi” została wyróżniona i nagrodzona przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie student kierunku Planowanie i Organizacja Przestrzeni na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Przedmiotem zainteresowań są oświetlenie – w szczególności oświetlenie uliczne, a także transport publiczny.

Skip to content