a
a

Paweł Filipowicz

Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP

Paweł Filipowicz, architekt absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej, (kierunek architektura), a także studiów podyplomowych badań architektonicznych prowadzonych na Politechnice Warszawskiej. W latach 1984-1990 zatrudniony w pracowni projektowej PP Pracownie konserwacji Zabytków w Łodzi; Od roku 1990 do chwili obecnej prowadzi własną pracownię; w latach 2003-2021 kierował pracami Oddziału Terenowego NID w Łodzi; członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Łodzi, autor szeregu publikacji, opracowań, opinii, badań architektonicznych i projektów dotyczących architektury zabytkowej; przewodniczący Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Skip to content