Zarejestruj się na Kongres Regeneracja Miast 2023! 

a

Pawłowska-Piorun Alicja

ING Bank Śląski

Od 2016 r. związana z sektorem energetycznym i transportowym. Ekspert Sustainability, w ING Banku Śląskim S.A. zajmuje się ESG i współpracą branżową oraz interesariuszami z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa energetycznego, adwokat. Współtwórczyni ram prawnych polskiego sektora elektromobilności (2016-2019, Ministerstwo Energii) oraz ekspert Prezydencji COP24 (2019, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Klimatu). Pełniła także funkcję Zastępcy Kierownika Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu (Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy) oraz Kierownika Zakładu Zielonych Technologii Energetyczno-Klimatycznych tego ośrodka.

Autorka i współautorka licznych publikacji dotyczących elektromobilności, paliw alternatywnych w transporcie, ESG oraz podcastów. 

All speakers

Barceló Miquel

Barceló Miquel

Advisory Board Member of 22@, The Global Institute of Innovation Districts

Barceló Miquel

Bendyk Edwin

Prezes Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego

Białas Patryk

Białas Patryk

Wiceprezes Zarządu, Kongres Ruchów Miejskich; Dyrektor, Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Katowicach

Bușoi Cristian-Silviu

Bușoi Cristian-Silviu

Przewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski

Coutts Nicholas

Coutts Nicholas

Innovation Advisory Board Member, UNLEASH – Innovation Lab for SDGs

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

Markowski Tadeusz

Markowski Tadeusz

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Myna Artur

Myna Artur

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Nowak Maciej J.

Nowak Maciej J.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Riemer Maciej

Riemer Maciej

Dyrektor, departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

Barceló Miquel

Shashyna Maryna

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska

Short Annabel

Short Annabel

Institute for Human Rights and Business (IHRB), It’s Material

Sołtysik Maciej

Sołtysik Maciej

Prezes Zarządu, Instytut Projektów i Analiz, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

Barceló Miquel

Wasiak Anna

kierowniczka, Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ

Wierzbicka Anna

Wierzbicka Anna

dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi

Wiśniewski Szymon

Wiśniewski Szymon

kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki