Zarejestruj się na Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit

a

Połom Marcin

Uniwersytet Gdański

*** ENGLISH BELOW ***

Doktor Marcin Połom jest specjalistą w zakresie geografii transportu, stopień doktora geografii w specjalności geografii transportu uzyskał w 2016 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Na tej samej uczelni pracuje jako adiunkt. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zrównoważonego rozwoju transportu, w szczególności elektromobilności w transporcie publicznym. Jest ekspertem w zakresie transportu trolejbusowego, z którym przez wiele lat związany był zawodowo w Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni. Obecnie realizuje badania porównawcze z zakresu zasadności rozwoju różnych środków elektrycznego transportu miejskiego. Jego najnowsze artykuły dotyczą polityk transportu publicznego w zakresie elektromobilności w Polsce i innych krajach postkomunistycznych Unii Europejskiej, a także społecznej percepcji rozwoju transportu zelektryfikowanego. Marcin Połom jest redaktorem naczelnym czasopisma Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, sekretarzem Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Regularnie realizuje także prace na rzecz praktyki transportowej w różnych ośrodkach miejskich w Polsce. Jest autorem 120 publikacji naukowych.

Marcin Połom is a specialist in the field of transport geography, he defended his PhD in geography in the specialization of transport geography in 2016 at the University of Gdańsk. He works as an assistant professor at the same university. His research interests concern the sustainable development of transport, in particular electromobility in public transport. He is an expert in the field of trolleybus transport, with whom he was professionally associated for many years at the Trolleybus Transport Company in Gdynia. Currently, he conducts comparative research on the legitimacy of developing various means of electric urban transport. His latest articles concern public transport policies in the field of electromobility in Poland and other post-communist countries of the European Union, as well as the social perception of the development of electrified transport. Marcin Połom is the editor-in-chief of the journal Transport Geography Papers of the Polish Geographical Society, secretary of the Commission of Transport Geography of the Polish Geographical Society. He also regularly carries out work for the transport practice in various cities in Poland. He is the author of 120 scientific publications.

All speakers

Bușoi Cristian-Silviu

Bușoi Cristian-Silviu

Przewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski

Shashyna Maryna

Shashyna Maryna

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska

Białas Patryk

Białas Patryk

Wiceprezes Zarządu, Kongres Ruchów Miejskich; Dyrektor, Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Katowicach

Coutts Nicholas

Coutts Nicholas

Innovation Advisory Board Member, UNLEASH – Innovation Lab for SDGs

Wiśniewski Szymon

Wiśniewski Szymon

kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki

Shashyna Maryna

Barceló Miquel

Advisory Board Member of 22@, The Global Institute of Innovation Districts

Shashyna Maryna

Wasiak Anna

kierowniczka, Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ

Shashyna Maryna

Bendyk Edwin

Prezes Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego

Wierzbicka Anna

Wierzbicka Anna

dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi

Myna Artur

Myna Artur

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Sołtysik Maciej

Sołtysik Maciej

Prezes Zarządu, Instytut Projektów i Analiz, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

Markowski Tadeusz

Markowski Tadeusz

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

Short Annabel

Short Annabel

Institute for Human Rights and Business (IHRB), It’s Material

Nowak Maciej J.

Nowak Maciej J.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Riemer Maciej

Riemer Maciej

Dyrektor, departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

Skip to content