a
a

prof. dr hab. Dorota Ilczuk

Kierowniczka Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS

Profesor Dorota Ilczuk jest polską prekursorką ekonomiki kultury – dyscypliny, która immanentnie wpisuje się w nowy sposób uprawiania humanistyki, a dokładniej nauk o kulturze. Jej kariera naukowa – z założenia, ale i od samych początków cechowała interdyscyplinarność. Od 2014 roku jest profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych, swoją habilitację uzyskała z zakresu zarządzania w kulturze. Z wykształcenia jest ekonomistką, a swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się, kształcąc kolejne pokolenia badaczy i ekspertów w obszarze ekonomiki i zarządzania w kulturze na zainicjowanych i kierowanych przez siebie studiach magisterskich o wdzięcznej nazwie: MAP (manager, agent, producent) na Uniwersytecie SWPS. Jest autorką i współautorką publikacji książkowych oraz ponad stu ekspertyz i artykułów z zakresu ekonomiki kultury i przemysłów kultury, polityki kulturalnej, funkcjonowania sektora non profit oraz rynku pracy artystów. Ostatnia publikacja to Artists Labour Market, Cultural Policy and Creative Economy: A Triangular Model in Poland współautorstwo Dorota Ilczuk, Anna Karpińska, Emilia Cholewicka wydana w 2024 roku przez Taylor & Francis Ltd w serii Routledge Focus on Economics and Finance.

Dodatkowo jest naukową aktywistką podkreślającą rolę zespołowości również w naukach humanistycznych. W kierowanym i założonym przez siebie Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS zrzesza badaczy, teoretyków i praktyków działających w polu kultury i sztuki, z którymi w duchu zespołowości realizuje projekty z zakresu nauki podstawowej, lecz przede wszystkim skupiających się na potencjale wdrożeniowym i społecznym wpływie inwestygacji naukowych. Jej projekt badawczy „Szacowanie liczebności artystów, twórców i wykonawców” był pierwszą po II wojnie światowej udaną próbą oszacowania wielkości środowiska artystycznego. Obecnie prowadzi drugą edycję tego projektu („Policzone i Policzeni 2024! Artyści, twórcy i wykonawcy w Polsce”), niezbędnego dla wprowadzenia w życie Ustawy o Artyście Zawodowym. 

Skip to content