a
a

prof. dr hab. Waldemar Kuligowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Waldemar Kuligowski – profesor zwyczajny nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Antropologii Kulturowej na UAM w Poznaniu, wykładowca UG w Gdańsku i MU w Brnie. Prowadził badania terenowe w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Odznaczony odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Przewodnicząc Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania, juror nagrody Związku Producentów Audio-Video „Fryderyk”, członek wspierający Izby Gospodarczej Menedżerów Artystów Polskich. Od wielu lat bada festiwale muzyczne i publikuje na ich temat w Polsce i za granicą.

Skip to content