a
a

prof. Ebru Karabağ, PhD

Yaşar Üniversitesi

N. Ebru Karabağ otrzymała tytuł B.Arch. z Wydziału Architektury Uniwersytetu Dokuz Eylul, M. Arch. i doktorat z Wydziału Restauracji Instytutu Nauk Przyrodniczych i Stosowanych tej samej uczelni. Prowadziła praktykę jako architekt i opracowała różne projekty, w tym projekty adaptacyjnego ponownego wykorzystania. Od 2007 roku pracuje jako adiunkt na Wydziale Architektury Uniwersytetu Yasar. Opracowała i prowadziła szereg kursów licencjackich i magisterskich. Jej główne tematy badawcze obejmują adaptacyjne ponowne wykorzystanie budynków historycznych, nowe dodatki do starych budynków, archeologię miejską, architekturę kontekstową i podejścia do projektowania interwencyjnego. Jest jedną ze współzałożycielek powstałej w 2013 roku Grupy Projektowo-Badawczej RITM (Restoration Intervention Transformation Modification). Jest Koordynatorem Terenowym Programu Absolwentów Architektury Wnętrz RITM. Jest członkiem tureckiej grupy roboczej DOCOMOMO.

Skip to content