a
a

dr hab. inż. arch. Agnieszka Zimnicka prof. PG

Westminster City Council; Politechnika Gdańska

Agnieszka Zimnicka od ponad 15 lat jest zaangażowana w kształtowanie przestrzeni Londynu. Współtworzyła zapisy dotyczące urbanistyki w planach lokalnych i opracowywała uzupełniające dokumenty planistyczne. Wdrażała politykę rozwoju przestrzennego negocjując urbanistyczne i architektoniczne rozwiązania projektowe inwestycji w procesach uzyskiwania pozwoleń planistycznych. Zarządzała realizacją programów i  projektów regeneracyjnych w Tower Hamlets, jednej z najdynamiczniej  rozwijającej się dzielnicy Londynu. Obecnie kieruje zespołem zajmującemu się tworzeniem polityki przestrzennej w Westmisterze: planu lokalnego i uzupełniających dokumentów planistycznych. Równolegle Agnieszka kontynuuje karierę akademicką na Politechnice Gdańskiej. Jej główne obszary badawcze to: regeneracja terenów miejskich, komunikacja wizualna w strategiach rozwoju, jakość zagospodarowania przestrzennego, urbanizacja na terenach metropolitalnych.

Skip to content