a
a

prof. UJ dr hab. Jarosław Działek

geograf społeczny, badacz w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej, autor książki „Geografia sztuki. Struktury przestrzenne zjawisk i procesów artystycznych”

Jarosław Działek doktor habilitowany w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, profesor w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent geografii i socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jego zainteresowania badawcze skupiają się na dynamice zjawisk artystycznych i kreatywnych w obszarach miejskich (monografia „Geografia sztuki. Struktury przestrzenne zjawisk i procesów artystycznych” opublikowana w 2021 roku). Jest autorem lub współautorem ponad 70 publikacji naukowych dotyczących m.in. działalności artystycznych i kreatywnych w Krakowie i Katowicach, znaczenia instytucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego oraz w rozwoju lokalnym i regionalnym, roli wsparcia społecznego w przygotowaniu i reagowaniu na klęski żywiołowe oraz zróżnicowania zasobów kapitału społecznego w Polsce.

Skip to content