Zarejestruj się na Kongres Regeneracja Miast 2023! 

a

Riemer Maciej

Dyrektor, departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

*** ENGLISH BELOW ***

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku prawo oraz Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytecie Łódzkim na kierunku ekonomia. Od 2018 Doradca podatkowy, od 2020 Adwokat.  W latach 2014-2017 Kierownik projektu Expo International 2022 w Urzędzie Miasta Łodzi. Od 2018 Kierownik Projektu Expo Horticultural 2024 w Urzędzie Miasta Łodzi. Od 2019 Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu w Urzędzie Miasta Łodzi.

 

A graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Łódź, in the field of law, and the Faculty of Economics and Sociology at the University of Łódź, in the field of economics. From 2018 Tax adviser  and attorney from 2020. In the years 2014-2017 Project Manager of Expo International 2022 in the City of Łódź Office.  From 2018 Project Manager of Expo Horticultural  in City of Lodz Office. Since 2019 Director of The Ecology and Climate Department in The City of Łódź Office.

 

All speakers

Barceló Miquel

Barceló Miquel

Advisory Board Member of 22@, The Global Institute of Innovation Districts

Barceló Miquel

Bendyk Edwin

Prezes Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego

Białas Patryk

Białas Patryk

Wiceprezes Zarządu, Kongres Ruchów Miejskich; Dyrektor, Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Katowicach

Bușoi Cristian-Silviu

Bușoi Cristian-Silviu

Przewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski

Coutts Nicholas

Coutts Nicholas

Innovation Advisory Board Member, UNLEASH – Innovation Lab for SDGs

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

Markowski Tadeusz

Markowski Tadeusz

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Myna Artur

Myna Artur

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Nowak Maciej J.

Nowak Maciej J.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Barceló Miquel

Shashyna Maryna

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska

Short Annabel

Short Annabel

Institute for Human Rights and Business (IHRB), It’s Material

Sołtysik Maciej

Sołtysik Maciej

Prezes Zarządu, Instytut Projektów i Analiz, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

Barceló Miquel

Wasiak Anna

kierowniczka, Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ

Wierzbicka Anna

Wierzbicka Anna

dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi

Wiśniewski Szymon

Wiśniewski Szymon

kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki