a
a

Rudnicka Agata

Uniwersytet Łódzki

*** ENGLISH BELOW ***

 

Związana z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspertka Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu oraz programu Climate Leadership UNDP. Konsultantka projektu Chapter Zero Poland. Autorka książek oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych z obszaru CSR i zrównoważonego rozwoju. Specjalizuje się w takich obszarach jak: strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, zrównoważone łańcuchy dostaw, zrównoważone modele biznesowe oraz prawa człowieka w biznesie. Menadżerka projektów, tutorka, mediatorka, trenerka. Pasjonatka aktywnych metod nauczania jak Design Thinking.

 

Associated with the Faculty of Management at the University of Lodz. An expert of the Responsible Business Forum, The Polish Institute of Human Rights and Business and the Climate Leadership UN Program. Project consultant of Chapter Zero Poland Programme by Responsible Business Forum. Author of books and dozens of publications in CSR and sustainable development. She specializes in areas such as a strategic approach to social responsibility, sustainable supply chains, sustainable business models and human rights in business. Project manager, tutor, mediator, trainer. Enthusiast of active learning methods like Design Thinking.

Skip to content