Zarejestruj się na Kongres Regeneracja Miast 2023! 

a

Rudnicka Agata

Uniwersytet Łódzki

*** ENGLISH BELOW ***

 

Związana z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspertka Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu oraz programu Climate Leadership UNDP. Konsultantka projektu Chapter Zero Poland. Autorka książek oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych z obszaru CSR i zrównoważonego rozwoju. Specjalizuje się w takich obszarach jak: strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, zrównoważone łańcuchy dostaw, zrównoważone modele biznesowe oraz prawa człowieka w biznesie. Menadżerka projektów, tutorka, mediatorka, trenerka. Pasjonatka aktywnych metod nauczania jak Design Thinking.

 

Associated with the Faculty of Management at the University of Lodz. An expert of the Responsible Business Forum, The Polish Institute of Human Rights and Business and the Climate Leadership UN Program. Project consultant of Chapter Zero Poland Programme by Responsible Business Forum. Author of books and dozens of publications in CSR and sustainable development. She specializes in areas such as a strategic approach to social responsibility, sustainable supply chains, sustainable business models and human rights in business. Project manager, tutor, mediator, trainer. Enthusiast of active learning methods like Design Thinking.

All speakers

Barceló Miquel

Barceló Miquel

Advisory Board Member of 22@, The Global Institute of Innovation Districts

Barceló Miquel

Bendyk Edwin

Prezes Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego

Białas Patryk

Białas Patryk

Wiceprezes Zarządu, Kongres Ruchów Miejskich; Dyrektor, Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Katowicach

Bușoi Cristian-Silviu

Bușoi Cristian-Silviu

Przewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski

Coutts Nicholas

Coutts Nicholas

Innovation Advisory Board Member, UNLEASH – Innovation Lab for SDGs

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

Markowski Tadeusz

Markowski Tadeusz

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Myna Artur

Myna Artur

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Nowak Maciej J.

Nowak Maciej J.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Riemer Maciej

Riemer Maciej

Dyrektor, departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

Barceló Miquel

Shashyna Maryna

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska

Short Annabel

Short Annabel

Institute for Human Rights and Business (IHRB), It’s Material

Sołtysik Maciej

Sołtysik Maciej

Prezes Zarządu, Instytut Projektów i Analiz, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

Barceló Miquel

Wasiak Anna

kierowniczka, Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ

Wierzbicka Anna

Wierzbicka Anna

dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi

Wiśniewski Szymon

Wiśniewski Szymon

kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki