Zarejestruj się na Kongres Regeneracja Miast 2023! 

a

Ryszawska Bożena

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

*** ENGLISH BELOW ***

 

Bożena Ryszawska jest profesorem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jej prace naukowe skupiają się wokół problemów zielonej gospodarki, zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu i transformacji energetycznej oraz zielonych finansów. Jest autorką książki Zielona gospodarka – teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w krajach Unii Europejskiej. Obecnie kieruje projektem naukowym  w programie Unii Europejskiej „Horyzont 2020”, EC2- Energy Citizenship and Energy Communities for Clean Energy Transition (2021-2024)

Bożena Ryszawska jest certyfikowanym liderem Climate Reality Project, członkiem networku klimatycznego w Polsce ora członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Stowarzyszenia Zrównoważonych Finansów i Rachunkowości.

Jest w zespole doradczym Prezydenta Wrocławia ds. jakości powietrza  i efektywności energetycznej oraz Zespole ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej na Dolnym Śląsku. W 2020 roku została Wrocławianką Roku za działalność naukowo-badawczą.

W ramach działań realizowanych w ramach Uczelni stworzyła GREEN TEAM, inicjatywę oddolną której zainteresowania i działania koncentrują się na zielonej transformacji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

Bożena Ryszawska is a professor at the University of Economics in Wrocław. Her research work focuses on the issues of green economy, sustainable development, climate change and energy transformation, and green finance. She is the author of the book “Green economy – the concept and measurement of its implementation in European Union countries”. Currently, she is a project leader in the EU program “Horizon 2020” Energy communities and Energy Citizenship for the Clean Energy Transition (2021-2024), where co-creation with citizens and communities is emphasized.

Bożena Ryszawska is a certified leader of the Climate Reality Project and a member of the climate speakers network in Poland. She is in the advisory team of the Mayor of Wrocław for air quality and energy efficiency and the team for air quality and energy efficiency in Lower Silesia. In 2020, she became the Wroclaw Woman of the Year for scientific and research activities.

She created the Geen Team a grassroots initiative whose interests and activities focus on the green transformation of the Wrocław University of Economics.

All speakers

Barceló Miquel

Barceló Miquel

Advisory Board Member of 22@, The Global Institute of Innovation Districts

Barceló Miquel

Bendyk Edwin

Prezes Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego

Białas Patryk

Białas Patryk

Wiceprezes Zarządu, Kongres Ruchów Miejskich; Dyrektor, Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Katowicach

Bușoi Cristian-Silviu

Bușoi Cristian-Silviu

Przewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski

Coutts Nicholas

Coutts Nicholas

Innovation Advisory Board Member, UNLEASH – Innovation Lab for SDGs

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

Markowski Tadeusz

Markowski Tadeusz

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Myna Artur

Myna Artur

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Nowak Maciej J.

Nowak Maciej J.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Riemer Maciej

Riemer Maciej

Dyrektor, departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

Barceló Miquel

Shashyna Maryna

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska

Short Annabel

Short Annabel

Institute for Human Rights and Business (IHRB), It’s Material

Sołtysik Maciej

Sołtysik Maciej

Prezes Zarządu, Instytut Projektów i Analiz, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

Barceló Miquel

Wasiak Anna

kierowniczka, Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ

Wierzbicka Anna

Wierzbicka Anna

dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi

Wiśniewski Szymon

Wiśniewski Szymon

kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki