a
a

Rzeńca Agnieszka

Uniwersytet Łódzki

Dr Agnieszka Rzeńca pracuje w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi prace naukowe z zakresu ekonomii środowiska i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy miast. Jej zainteresowania dotyczą procesów sprawiedliwej transformacji oraz współpracy i partycypacji w ochronie środowiska. Współpracuje z samorządami w zakresie opracowania i realizacji dokumentów strategicznych: programów rewitalizacji, strategii rozwoju, planów adaptacji miast do zmian klimatu. Autorka wielu publikacji, w tym raportu o Stanie polskich miast pt. „Środowisko i adaptacja do zmian klimatu” https://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2021/10/Raport-o-stanie-polskich-miast.-Srodowisko-i-adaptacja-do-zmian-klimatu-OPM.pdf

Skip to content