Zarejestruj się na Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit

a

Sienicki Adrian

Veolia Energia Łódź S.A.

*** ENGLISH BELOW ***

 

Adrian Sienicki jest absolwentem Politechniki Łódzkiej na kierunkach elektrotechnika oraz elektronika i telekomunikacja. Z branżą energetyczną, utrzymania ruchu i zarządzania nieruchomościami związany jest od 2006 r. 

Jest członkiem zarządu Veolia Energia Łódź S.A., producenta i dostawcy ciepła w Łodzi oraz dyrektorem ds. handlowych w regionie Łódzkim Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o., a także pracownikiem naukowo-badawczym Katedry Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej. Jest również członkiem Łódzkiego Klastra Energii „Fala Energii”.

Obszar jego zawodowej aktywności obejmuje rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej energetycznie: ciepła systemowego wytwarzanego w wysokosprawnej kogeneracji, zielonego ciepła i generacji rozproszonej. 

Obszar jego naukowej działalności obejmuje aparaty elektryczne, styki elektryczne, algorytmy sterowania, rozproszone systemy generacji energii ( fotowoltaika, farmy wiatrowe, kogeneracja, trigeneracja), dystrybucję ciepła, przesył energii, handel energią, efektywność energetyczną i inteligentne budynki.

 

Adrian Sienicki graduated from the power engineering, electronics, and telecommunication faculties at the Lodz University of Technology. He has been in the energy and facility maintenance divisions since 2006.

He is a member of the board of a heat producer and district heating network operator in Łódź, head of the commercial department in Łódź Region in Veolia Energy Contracting Poland, and a research and teaching fellow in the Department of Electrical Apparatus at the Lodz University of Technology. He is also a member of the Fala Energii Energy Cluster in Lodz.

His professional activity covers energy-efficient solutions:  heat from the district heating network produced in highly efficient combined heat and power plants, green heat, and distributed generation. 

His field of scientific activity covers electrical apparatus, electrical contacts, control algorithms, distributed power generation systems (photovoltaics, windfarms, cogeneration, trigeneration), heat distribution, power transmission, power exchange, energy efficiency, and intelligent buildings.

All speakers

Bușoi Cristian-Silviu

Bușoi Cristian-Silviu

Przewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski

Shashyna Maryna

Shashyna Maryna

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska

Białas Patryk

Białas Patryk

Wiceprezes Zarządu, Kongres Ruchów Miejskich; Dyrektor, Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Katowicach

Coutts Nicholas

Coutts Nicholas

Innovation Advisory Board Member, UNLEASH – Innovation Lab for SDGs

Wiśniewski Szymon

Wiśniewski Szymon

kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki

Shashyna Maryna

Barceló Miquel

Advisory Board Member of 22@, The Global Institute of Innovation Districts

Shashyna Maryna

Wasiak Anna

kierowniczka, Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ

Shashyna Maryna

Bendyk Edwin

Prezes Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego

Wierzbicka Anna

Wierzbicka Anna

dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi

Myna Artur

Myna Artur

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Sołtysik Maciej

Sołtysik Maciej

Prezes Zarządu, Instytut Projektów i Analiz, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

Markowski Tadeusz

Markowski Tadeusz

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

Short Annabel

Short Annabel

Institute for Human Rights and Business (IHRB), It’s Material

Nowak Maciej J.

Nowak Maciej J.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Riemer Maciej

Riemer Maciej

Dyrektor, departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

Skip to content