a
a

dr inż. arch. Sławomir Ledwoń

Zastępca Kierownika Działu Studiów Projektowych w Ministerstwie Samorządów w Katarze

Experienced urban designer and planner, academic researcher and teacher. He works as Deputy Head of Design Studies Unit at the Ministry of Municipality, Qatar. The unit oversees planning central areas in Qatar, carrying out design strategies and guidelines. Before coming to Qatar, Sławomir had been Adjunct Professor at Department of Urban Design and Regional Planning, Gdansk University of Technology, Poland and the Principal of his own planning consultancy. His PhD studied the impact of shopping centres on downtowns. In 2010 he has been a Fellow at Special Program for Urban and Regional Studies, Department of Urban Studies and Planning, Massachusetts Institute of Technology, USA. Professionally he has worked on various planning documents and concepts including communal studies, local master plans and revitalisation programmes. Apart from that he has been an author of expert analysis, design guidelines and architectural concepts. Being an avid runner and triathlete, his current research and design interests are how cities and built form can promote physical activities and healthy living style.

Urbanista, planista, naukowiec i nauczyciel akademicki. Zajmuje stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Studiów Projektowych w Ministerstwie Samorządów w Katarze. Jednostka ta nadzoruje planowanie centralnych obszarów w Katarze, wdraża strategie projektowe i przygotowuje wytyczne. Przed przyjazdem do Kataru Sławomir był adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz prowadził działalność gospodarczą w zakresie planowania przestrzennego. Jego doktorat dotyczył wpływu centrów handlowych na śródmieścia. W 2010 roku był stypendystą Special Program for Urban and Regional Studies, na Massachusetts Institute of Technology, USA. Zawodowo pracował nad różnymi opracowaniami i koncepcjami planistycznymi, w tym studiami gminnymi, planami miejscowymi oraz programami rewitalizacji. Oprócz tego jest autorem ekspertyz, wytycznych projektowych i koncepcji architektonicznych. Będąc zapalonym biegaczem i triathlonistą, jego obecne zainteresowania badawcze i projektowe dotyczą także sposobów środowisko miejskie wpływają na poprawę aktywności fizycznej i promują zdrowy styl życia.

 

Skip to content