Zarejestruj się na Kongres Regeneracja Miast 2023! 

a

Sołtysik Maciej

Prezes Zarządu, Instytut Projektów i Analiz, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

*** ENGLISH BELOW ***

 

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w spółkach sektora elektroenergetycznego: (i) Będziński Zakład Elektroenergetyczny (2000-2004), Everen Sp. z o.o. grupa EdF (2004-2009), TAURON Polska Energia (2009-2016), PSE Innowacje (2016-2020), IPA (od 2016) na stanowiskach specjalistycznych, eksperckich, managerskich. Specjalizuje się w tematyce funkcjonowania rynku energii, społeczności energetycznych oraz w analizach i prognozach sektorowych. Prezes Zarządu Instytutu Projektów i Analiz sp. z o.o. Adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Biegły sądowy z zakresu elektroenergetyki i rynku energii. Członek Towarzystwa Obrotu Energią, Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, International Association for Energy Economics. Autor i współautor około 80 publikacji naukowych i około 200 ekspertyz.

 

Has over 20 years of professional experience in the power sector companies: (i) Będziński Zakład Elektroenergetyczny, Everen Sp. z o.o. EdF group, TAURON Polska Energia, PSE Innowacje, IPA Sp. z o.o. in specialist, expert and managerial positions. He specializes in the functioning of the energy market, energy communities as well as in sector analysis and forecasts. President of the Management Board of Instytut Projektów i Analiz sp.z o.o. Assistant professor at the Faculty of Electrical Engineering of the Częstochowa University of Technology. Court expert in the field of electricity and energy market. Member of the Association of Energy Trading, Polish Electricity Committee, International Association for Energy Economics. Author and co-author of about 80 scientific publications and about 200 expert opinions.

All speakers

Barceló Miquel

Barceló Miquel

Advisory Board Member of 22@, The Global Institute of Innovation Districts

Barceló Miquel

Bendyk Edwin

Prezes Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego

Białas Patryk

Białas Patryk

Wiceprezes Zarządu, Kongres Ruchów Miejskich; Dyrektor, Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Katowicach

Bușoi Cristian-Silviu

Bușoi Cristian-Silviu

Przewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski

Coutts Nicholas

Coutts Nicholas

Innovation Advisory Board Member, UNLEASH – Innovation Lab for SDGs

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

Markowski Tadeusz

Markowski Tadeusz

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Myna Artur

Myna Artur

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Nowak Maciej J.

Nowak Maciej J.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Riemer Maciej

Riemer Maciej

Dyrektor, departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

Barceló Miquel

Shashyna Maryna

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska

Short Annabel

Short Annabel

Institute for Human Rights and Business (IHRB), It’s Material

Barceló Miquel

Wasiak Anna

kierowniczka, Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ

Wierzbicka Anna

Wierzbicka Anna

dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi

Wiśniewski Szymon

Wiśniewski Szymon

kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki