a
a

Sołtysik Maciej

Prezes Zarządu, Instytut Projektów i Analiz, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

*** ENGLISH BELOW ***

 

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w spółkach sektora elektroenergetycznego: (i) Będziński Zakład Elektroenergetyczny (2000-2004), Everen Sp. z o.o. grupa EdF (2004-2009), TAURON Polska Energia (2009-2016), PSE Innowacje (2016-2020), IPA (od 2016) na stanowiskach specjalistycznych, eksperckich, managerskich. Specjalizuje się w tematyce funkcjonowania rynku energii, społeczności energetycznych oraz w analizach i prognozach sektorowych. Prezes Zarządu Instytutu Projektów i Analiz sp. z o.o. Adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Biegły sądowy z zakresu elektroenergetyki i rynku energii. Członek Towarzystwa Obrotu Energią, Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, International Association for Energy Economics. Autor i współautor około 80 publikacji naukowych i około 200 ekspertyz.

 

Has over 20 years of professional experience in the power sector companies: (i) Będziński Zakład Elektroenergetyczny, Everen Sp. z o.o. EdF group, TAURON Polska Energia, PSE Innowacje, IPA Sp. z o.o. in specialist, expert and managerial positions. He specializes in the functioning of the energy market, energy communities as well as in sector analysis and forecasts. President of the Management Board of Instytut Projektów i Analiz sp.z o.o. Assistant professor at the Faculty of Electrical Engineering of the Częstochowa University of Technology. Court expert in the field of electricity and energy market. Member of the Association of Energy Trading, Polish Electricity Committee, International Association for Energy Economics. Author and co-author of about 80 scientific publications and about 200 expert opinions.

Skip to content