a
a

Szarata Andrzej

Rektor Politechniki Krakowskiej

*** ENGLISH BELOW ***

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata  dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej  Politechniki Krakowskiej. W 2006 roku obronił pracę doktorską dotyczącą oceny efektywności parkingów przesiadkowych P&R a w roku 2013 opublikował monografię habilitacyjną dotyczącą modelowania podróży wzbudzonych. W pracy dydaktycznej prowadzi wykłady z zakresu szeroko pojętych zagadnień transportowych i projektowania dróg oraz jest promotorem prac doktorskich, magisterskich i inżynierskich o tematyce związanej z analizami transportowymi. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Techniki Budowlanej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Metra Warszawskiego. Autor ponad 90 publikacji naukowych, obejmujących swym zakresem problematykę modelowania podróży i prognozowanie ruchu ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy połączeń kolejowych, budowy i eksploatacji modeli symulacyjnych systemu transportowego, badań i analiz ruchu, zachowań komunikacyjnych i problematyki parkowania. Jest autorem lub współautorem ponad 300 prac projektowych oraz był zaangażowany w wiele projektów finansowanych przez UE. 

 

Prof. Andrzej Szarata – Dean of the Civil Engineering Faculty at Cracow University of Technology. Doctoral dissertation (2006) was devoted to Park and Ride modelling and was the first scientific analysis of such a system in Poland. Habilitation monograph (2014) is focused on induced demand modelling and its application in estimation of functional effectiveness of transport infrastructure investments. Member of the Scientific Council in: The Building Research Institute and The Railway Institute, The General Directorate for National Roads and Motorways and Metro Warszawskie.  The author of over 90 scientific papers covering many transportation issues: city and regional transport policy, induced demand modelling, modal split modelling, efficiency estimation of transport investments, high speed rail development, regional transport system and parking lot analysis. Main field of interest is transport policy and developing transportation models on agglomeration and regional level. He is author or co-author of over 300 projects related to development of transport systems at local, regional and national level (also EU projects).

Skip to content