Zarejestruj się na Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit

a

Szarata Andrzej

Rektor Politechniki Krakowskiej

*** ENGLISH BELOW ***

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata  dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej  Politechniki Krakowskiej. W 2006 roku obronił pracę doktorską dotyczącą oceny efektywności parkingów przesiadkowych P&R a w roku 2013 opublikował monografię habilitacyjną dotyczącą modelowania podróży wzbudzonych. W pracy dydaktycznej prowadzi wykłady z zakresu szeroko pojętych zagadnień transportowych i projektowania dróg oraz jest promotorem prac doktorskich, magisterskich i inżynierskich o tematyce związanej z analizami transportowymi. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Techniki Budowlanej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Metra Warszawskiego. Autor ponad 90 publikacji naukowych, obejmujących swym zakresem problematykę modelowania podróży i prognozowanie ruchu ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy połączeń kolejowych, budowy i eksploatacji modeli symulacyjnych systemu transportowego, badań i analiz ruchu, zachowań komunikacyjnych i problematyki parkowania. Jest autorem lub współautorem ponad 300 prac projektowych oraz był zaangażowany w wiele projektów finansowanych przez UE. 

 

Prof. Andrzej Szarata – Dean of the Civil Engineering Faculty at Cracow University of Technology. Doctoral dissertation (2006) was devoted to Park and Ride modelling and was the first scientific analysis of such a system in Poland. Habilitation monograph (2014) is focused on induced demand modelling and its application in estimation of functional effectiveness of transport infrastructure investments. Member of the Scientific Council in: The Building Research Institute and The Railway Institute, The General Directorate for National Roads and Motorways and Metro Warszawskie.  The author of over 90 scientific papers covering many transportation issues: city and regional transport policy, induced demand modelling, modal split modelling, efficiency estimation of transport investments, high speed rail development, regional transport system and parking lot analysis. Main field of interest is transport policy and developing transportation models on agglomeration and regional level. He is author or co-author of over 300 projects related to development of transport systems at local, regional and national level (also EU projects).

All speakers

Bușoi Cristian-Silviu

Bușoi Cristian-Silviu

Przewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski

Shashyna Maryna

Shashyna Maryna

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska

Białas Patryk

Białas Patryk

Wiceprezes Zarządu, Kongres Ruchów Miejskich; Dyrektor, Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Katowicach

Coutts Nicholas

Coutts Nicholas

Innovation Advisory Board Member, UNLEASH – Innovation Lab for SDGs

Wiśniewski Szymon

Wiśniewski Szymon

kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki

Shashyna Maryna

Barceló Miquel

Advisory Board Member of 22@, The Global Institute of Innovation Districts

Shashyna Maryna

Wasiak Anna

kierowniczka, Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ

Shashyna Maryna

Bendyk Edwin

Prezes Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego

Wierzbicka Anna

Wierzbicka Anna

dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi

Myna Artur

Myna Artur

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Sołtysik Maciej

Sołtysik Maciej

Prezes Zarządu, Instytut Projektów i Analiz, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

Markowski Tadeusz

Markowski Tadeusz

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

Short Annabel

Short Annabel

Institute for Human Rights and Business (IHRB), It’s Material

Nowak Maciej J.

Nowak Maciej J.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Riemer Maciej

Riemer Maciej

Dyrektor, departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

Skip to content