a
a

Szymański Marcin

Uniwersytet Łódzki

Marcin Szymański – historyk, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Autor licznych książek i artykułów naukowych i popularnonaukowych, głównie z zakresu historii gospodarczej XX wieku oraz dziejów regionu łódzkiego. Obronił rozprawę doktorską na temat przedwojennych dziejów łódzkiej energetyki, opublikowaną drukiem w 2016 roku (Łódzka Elektrownia i Gazownia do 1939 roku, Łódź 2016, wyd. Księży Młyn). Muzealnik, kurator i współkurator wystaw czasowych i stałych.

Skip to content