Zarejestruj się na Kongres Regeneracja Miast 2023! 

a

Tomczak Aneta

Politechnika Łódzka

*** ENGLISH BELOW ***

 

Urbanista, architekt, adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki na wydziale BAiIŚ Politechniki Łódzkiej. W latach 2013-2021 roku pełniła nadzór merytoryczny nad planowaniem procesów zmian w Łodzi w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Autorka wielu badań urbanistycznych i kilkudziesięciu opracowań planistycznych, w tym obejmujących również tereny śródmiejskie. Jej głównym polem zainteresowań badawczych jest krajobraz kulturowy, regeneracja miast i kształtowanie form urbanistycznych. Odpowiedzialna za przygotowanie i realizację szeregu programów szkoleniowych związanych z kształtowaniem przestrzeni. Laureatka nagród i wyróżnień, w tym: Nagrody Ministra Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego (MPU 2020). Od 2018 roku pełni funkcję wiceprezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich. Od 2021 roku zaangażowana w prace Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Lubi podróże.

An urban planner and architect, an assistant professor at the Institute of Architecture and Urban Planning at the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering, Lodz University of Technology. From 2013 to 2021, she was a supervisor of the planning of change processes at the Municipal Urban Planning Studio in Lodz. She has authored a number of urban studies and dozens of planning studies, including urban downtown areas. Her main area of research interest is cultural landscapes, urban regeneration and the shaping of urban forms. She has also been responsible for preparing and running several training programmes related to developing public spaces. She has received many awards and distinctions, including the Award of the Minister of Development of the Republic of Poland for outstanding creative achievements in the field of urban planning and spatial development (MPU 2020). Since 2018 she has served as a vice-president of the Society of Polish Urban Planners, and since 2021 she has been involved in the work of the Committee for Spatial Economy and Regional Planning at the Polish Academy of Sciences. She likes to travel.

All speakers

Barceló Miquel

Barceló Miquel

Advisory Board Member of 22@, The Global Institute of Innovation Districts

Barceló Miquel

Bendyk Edwin

Prezes Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego

Białas Patryk

Białas Patryk

Wiceprezes Zarządu, Kongres Ruchów Miejskich; Dyrektor, Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Katowicach

Bușoi Cristian-Silviu

Bușoi Cristian-Silviu

Przewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski

Coutts Nicholas

Coutts Nicholas

Innovation Advisory Board Member, UNLEASH – Innovation Lab for SDGs

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

Markowski Tadeusz

Markowski Tadeusz

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Myna Artur

Myna Artur

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Nowak Maciej J.

Nowak Maciej J.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Riemer Maciej

Riemer Maciej

Dyrektor, departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

Barceló Miquel

Shashyna Maryna

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska

Short Annabel

Short Annabel

Institute for Human Rights and Business (IHRB), It’s Material

Sołtysik Maciej

Sołtysik Maciej

Prezes Zarządu, Instytut Projektów i Analiz, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

Barceló Miquel

Wasiak Anna

kierowniczka, Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ

Wierzbicka Anna

Wierzbicka Anna

dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi

Wiśniewski Szymon

Wiśniewski Szymon

kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki