a
a

Tulkowska-Słyk Karolina

Politechnika Warszawska

*** ENGLISH BELOW ***

 

Architekt, dr habilitowany, profesor uczelni na Politechnice Warszawskiej. Zajmuje się architekturą i urbanistyką środowiska zamieszkania oraz edukacją architektoniczną. Prowadzi zajęcia z projektowania architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Autorka i współautorka kilkudziesięciu projektów realizacyjnych budynków mieszkalnych, projektów urbanistycznych oraz publikacji badawczych z dziedziny architektury, w tym książki „Nowoczesne mieszkanie”.

 

Architect, habilitated doctor, professor at the Warsaw University of Technology. She deals with architecture and urban planning of the living environment as well as architectural education. She teaches architectural design at the Faculty of Architecture Warsaw University of Technology. Author and co-author of several dozen projects of residential buildings, urban plans and research publications in the field of architecture, including the book “Modern Dwelling”.

Skip to content