a
a

Warsza Robert

Politechnika Łódzka

*** ENGLISH BELOW ***

 

Urbanista, architekt, samorządowiec, adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki na wydziale BAiIŚ Politechniki Łódzkiej. W latach 2013-2021 dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Współautor Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Łodzi i prawie 100 planów miejscowych w jego obszarze. Wraz z MPU w Łodzi laureat licznych nagród i wyróżnień, w tym : Nagrody Ministra Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego (2020), dwukrotnie Nagrody im. Jerzego Regulskiego w kategorii „Idea” (2019, 2017). Aktywnie zaangażowany w pracę na rzecz podnoszenia jakości przestrzeni miast Polski.

An urban planner and architect, local government activist, and currently an assistant professor at the Institute of Architecture and Urban Planning at the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering, Lodz University of Technology. From 2013 to 2021, Director of the Municipal Urban Planning Studio (MPU) in Lodz. Co-author of a number of urban studies and dozens of planning studies for Lodz, and almost one hundred zoning plans within the city limits. Along with the Municipal Urban Planning Studio in Lodz, she has received many awards and distinctions, including: Awards from the Minister of Development of the Republic of Poland for outstanding creative achievements in the field of urban planning and spatial development (2020), and two Jerzy Regulski Awards in the „Ideas” category (2019, 2017). She is actively involved in work on improving the quality of urban space in Poland.

Skip to content