a
a

Wielgosiński Grzegorz

Politechnika Łódzka

Zatrudnienie: profesor w Politechnice Łódzkiej; Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska; Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy.

Pełnione funkcje: Dziekan na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, ekspert Waste-to-Energy Research nad Technological Council Europe;.

Obszar zainteresowań zawodowych: inżynieria środowiska oraz inżynieria reakcji chemicznych. Jest autorem m.in. 7 monografii, 14 patentów, 2 Polskich Norm oraz 132 publikacji krajowych i zagranicznych. Zajmuje się zagadnieniami ochrony powietrza, a w szczególności oczyszczaniem gazów odlotowych, rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń w atmosferze, zarządzaniem ochroną powietrza, gospodarką odpadami, w tym termicznym przekształcaniem odpadów, planami gospodarki odpadami, paliwami alternatywnymi. Główne zainteresowania badawcze skupiają się na problemie powstawania emisji i ograniczania emisji dioksyn i furanów (polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i polichlorowanych dibenzofuranów). Jest autorem prac i ekspertyz dotyczących ochrony powietrza i spalania odpadów. Autor licznych opracowań wykonanych dla Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Zdrowia. Członek Zarządu Stowarzyszenia Termiczne Przekształcanie Odpadów oraz założyciel Stowarzyszenia Promocji Paliw Alternatywnych, a także ekspert Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska. Były członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN oraz Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki Spalania PAN. Od 2014 roku jest przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska Oddziału Łódzkiego PAN., a od 2021 roku członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Ekspert (od 2010 roku) Waste-to-Energy Research nad Technological Council Europe (z siedzibą w Monachium).

Skip to content