Zarejestruj się na Kongres Regeneracja Miast 2023! 

a

Wielgosiński Grzegorz

Politechnika Łódzka

Zatrudnienie: profesor w Politechnice Łódzkiej; Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska; Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy.

Pełnione funkcje: Dziekan na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, ekspert Waste-to-Energy Research nad Technological Council Europe;.

Obszar zainteresowań zawodowych: inżynieria środowiska oraz inżynieria reakcji chemicznych. Jest autorem m.in. 7 monografii, 14 patentów, 2 Polskich Norm oraz 132 publikacji krajowych i zagranicznych. Zajmuje się zagadnieniami ochrony powietrza, a w szczególności oczyszczaniem gazów odlotowych, rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń w atmosferze, zarządzaniem ochroną powietrza, gospodarką odpadami, w tym termicznym przekształcaniem odpadów, planami gospodarki odpadami, paliwami alternatywnymi. Główne zainteresowania badawcze skupiają się na problemie powstawania emisji i ograniczania emisji dioksyn i furanów (polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i polichlorowanych dibenzofuranów). Jest autorem prac i ekspertyz dotyczących ochrony powietrza i spalania odpadów. Autor licznych opracowań wykonanych dla Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Zdrowia. Członek Zarządu Stowarzyszenia Termiczne Przekształcanie Odpadów oraz założyciel Stowarzyszenia Promocji Paliw Alternatywnych, a także ekspert Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska. Były członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN oraz Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki Spalania PAN. Od 2014 roku jest przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska Oddziału Łódzkiego PAN., a od 2021 roku członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Ekspert (od 2010 roku) Waste-to-Energy Research nad Technological Council Europe (z siedzibą w Monachium).

All speakers

Barceló Miquel

Barceló Miquel

Advisory Board Member of 22@, The Global Institute of Innovation Districts

Barceló Miquel

Bendyk Edwin

Prezes Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego

Białas Patryk

Białas Patryk

Wiceprezes Zarządu, Kongres Ruchów Miejskich; Dyrektor, Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Katowicach

Bușoi Cristian-Silviu

Bușoi Cristian-Silviu

Przewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski

Coutts Nicholas

Coutts Nicholas

Innovation Advisory Board Member, UNLEASH – Innovation Lab for SDGs

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

Markowski Tadeusz

Markowski Tadeusz

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Myna Artur

Myna Artur

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Nowak Maciej J.

Nowak Maciej J.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Riemer Maciej

Riemer Maciej

Dyrektor, departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

Barceló Miquel

Shashyna Maryna

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska

Short Annabel

Short Annabel

Institute for Human Rights and Business (IHRB), It’s Material

Sołtysik Maciej

Sołtysik Maciej

Prezes Zarządu, Instytut Projektów i Analiz, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

Barceló Miquel

Wasiak Anna

kierowniczka, Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ

Wierzbicka Anna

Wierzbicka Anna

dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi

Wiśniewski Szymon

Wiśniewski Szymon

kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki