Zarejestruj się na Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit

a

Wiśniewski Szymon

kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki

*** ENGLISH BELOW ***

 

Szymon Wiśniewski – doktor habilitowany w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, profesor uczelni w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego. Autor i współautor ponad 100 publikacji. Wykonawca kilkunastu projektów badawczych (w tym kierownik grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki czy Narodową Agencję Wymiany Akademickiej). Kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Zarządu Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Zainteresowania badawcze dotyczą geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej ze szczególnym uwzględnieniem subdyscypliny geografii transportu. Badania koncentrują się głównie wokół zagadnień dostępności transportowej i mobilności przestrzennej, a ponadto poruszana jest problematyka inżynierii ruchu i planowania transportu oraz występowania zdarzeń nietypowych w transporcie drogowym.

 

Szymon Wiśniewski – PhD in socio-economic geography and spatial management, associate professor at the Institute of the Built Environment and Spatial Policy at the University of Lodz. Author and co-author of over 100 publications. Contractor of several research projects (he was the manager of grants financed by the National Science Center in Poland and Polish National Agency for Academic Exchange). Head of the Research Center for European Spatial Policy and Local Development of the University of Lodz. Member of the Board of the Commission of Transport Geography of the Polish Geographical Society. Research interests concern socio-economic geography and spatial management with particular emphasis on the sub-discipline of transport geography. The research focuses mainly on the issues of transport accessibility and spatial mobility, as well as the issues of traffic engineering and transport planning as well as the occurrence of unusual events in road transport.

All speakers

Bușoi Cristian-Silviu

Bușoi Cristian-Silviu

Przewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski

Shashyna Maryna

Shashyna Maryna

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska

Białas Patryk

Białas Patryk

Wiceprezes Zarządu, Kongres Ruchów Miejskich; Dyrektor, Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Katowicach

Coutts Nicholas

Coutts Nicholas

Innovation Advisory Board Member, UNLEASH – Innovation Lab for SDGs

Shashyna Maryna

Barceló Miquel

Advisory Board Member of 22@, The Global Institute of Innovation Districts

Shashyna Maryna

Wasiak Anna

kierowniczka, Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ

Shashyna Maryna

Bendyk Edwin

Prezes Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego

Wierzbicka Anna

Wierzbicka Anna

dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi

Myna Artur

Myna Artur

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Sołtysik Maciej

Sołtysik Maciej

Prezes Zarządu, Instytut Projektów i Analiz, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

Markowski Tadeusz

Markowski Tadeusz

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

Short Annabel

Short Annabel

Institute for Human Rights and Business (IHRB), It’s Material

Nowak Maciej J.

Nowak Maciej J.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Riemer Maciej

Riemer Maciej

Dyrektor, departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

Skip to content