Zarejestruj się na Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit

a

Witczak Konrad

Politechnika Łódzka

*** ENGLISH BELOW ***

 

Adiunkt w Katedrze Fizyki Materiałów Budowlanych i Budownictwa Zrównoważonego Politechniki Łódzkiej. Starszy Konsultant w Zespole ds. Zmian klimatycznych, Energii i Dekarbonizacji KPMG Polska.
Tematyka badań: Środowiskowa analiza w cyklu życia produktów i usług, w tym materiałów budowlanych i budynków, efektywność energetyczna budynków, analiza wpływu ryzyk klimatycznych na budynki. Od 2006 współpraca z przemysłem: produkcja materiałów budowlanych, auditing i certyfikacja energetyczna budynków, współpraca z asesorami BREEAM, LEED, WELL m.in. przy opracowywaniu charakterystyk środowiskowych, w tym śladu węglowego materiałów budowlanych (EPD) i budynków. Udział w projektach dotyczących wdrażania strategii dekarbonizacji i ESG.

Adjunct at the Department of Physics of Building Materials and Sustainable Construction at the Lodz University of Technology. Senior Consultant in the Climate Change, Energy and Decarbonization Team at KPMG Poland.
Research topics: Life Cycle Assessment of products and services, including construction materials and buildings, energy efficiency of buildings, analysis of the impact of climate risks on buildings. Since 2006, cooperation with the industry: production of construction materials, auditing and energy certification of buildings, cooperation with BREEAM, LEED, WELL assessors, e.g. in developing environmental performance, including the carbon footprint of construction products (EPD) and buildings. Participation in projects related to the implementation of decarbonization and ESG strategies.

All speakers

Bușoi Cristian-Silviu

Bușoi Cristian-Silviu

Przewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski

Shashyna Maryna

Shashyna Maryna

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska

Białas Patryk

Białas Patryk

Wiceprezes Zarządu, Kongres Ruchów Miejskich; Dyrektor, Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Katowicach

Coutts Nicholas

Coutts Nicholas

Innovation Advisory Board Member, UNLEASH – Innovation Lab for SDGs

Wiśniewski Szymon

Wiśniewski Szymon

kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki

Shashyna Maryna

Barceló Miquel

Advisory Board Member of 22@, The Global Institute of Innovation Districts

Shashyna Maryna

Wasiak Anna

kierowniczka, Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ

Shashyna Maryna

Bendyk Edwin

Prezes Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego

Wierzbicka Anna

Wierzbicka Anna

dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi

Myna Artur

Myna Artur

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Sołtysik Maciej

Sołtysik Maciej

Prezes Zarządu, Instytut Projektów i Analiz, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

Markowski Tadeusz

Markowski Tadeusz

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

Short Annabel

Short Annabel

Institute for Human Rights and Business (IHRB), It’s Material

Nowak Maciej J.

Nowak Maciej J.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Riemer Maciej

Riemer Maciej

Dyrektor, departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

Skip to content