a
a

Wojtas Magdalena

Sustainable Development Manager, PLGBC

*** ENGLISH BELOW ***

 

Magda w swojej codziennej pracy w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC na stanowisku Sustainable Development Manager, zajmuje się współpracą z ponad 200 firmami i organizacjami na rzecz wdrażania założeń zrównoważonego budownictwa. Od lat związana jest z branżą nieruchomości, stale podnosząca swoje kompetencje. Ukończyła z wyróżnieniem anglojęzyczne studia political science w ramach grantu na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi oraz architekturę na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach (obecnie Akademia Techniczna). Absolwentka programów MBA & MCC na Escuela de Negocios Europea de Barcelona we współpracy z Universidad Isabel I w Hiszpanii. Stypendystka Santander Universidades. Uczestniczka licznych wyjazdów studyjnych. Jej publikacje ukazywały się w wielu zeszytach naukowych, monografiach oraz wydawnictwach branżowych. Prelegentka krajowych i międzynarodowych konferencji, współtwórczyni raportów i artykułów związanych ze zrównoważonym budownictwem, moderatorka spotkań i webinarów. Od 2019 roku członkini zarządu stowarzyszenia OSOM w Gliwicach.

 

Magda’s day-to-day work at the Polish Green Building Council (PLGBC) as Sustainable Development Manager involves working with more than 200 companies and organisations to implement the principles of sustainable construction. She has been involved in the real estate industry for years, constantly improving her competences. She graduated with honours from English-language political science studies under a grant at the Academy of Humanities and Economics in Łódź and architecture at the Higher Technical School in Katowice (now the Technical Academy). Graduate of the MBA & MCC programmes at the Escuela de Negocios Europea de Barcelona in cooperation with the Universidad Isabel I in Spain. Scholarship holder of the Santander Universidades. Participant in numerous study tours. Her publications have appeared in numerous scientific notebooks, monographs and professional publications. Speaker at national and international conferences, co-author of reports and articles related to sustainable construction, moderator of meetings and webinars. As of 2019, she is a board member of the OSOM association in Gliwice.

Skip to content