a
a

Wojtysiak Krzysztof

Prezes Zarządu, Qair Polska S.A.

*** ENGLISH BELOW ***

 

Ukończył studia na kierunku Elektrotechnika na Politechnice Wrocławskiej w 2006 roku. Posiada również studia podyplomowe z: Zarządzania Projektami w Dublin Business School (2007) oraz dyplom z Inwestycji w odnawialne źródła energii zdobyty na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Związany z branżą energii odnawialnej od 2006 roku. Pierwsze projekty realizował w Irlandii pracując dla państwowego operatora sieci ESB International. Po powrocie do Polski kontynuował karierę w OZE pracując dla E.ON Climate and Renewables z siedzibą w Monachium w Niemczech.

W 2009 roku założył własną firmę konsultingową Ecovation Energy i świadczył usługi inżynieryjne i rozwojowe dla międzynarodowych konsultantów, takich jak Lahmeyer International, Wind Prospect oraz międzynarodowych deweloperów, takich jak E.ON i Eco-Dec, a następnie sprzedał swoją firmę firmie Wind Prospect. Po sprzedaży przejął funkcję General Management w połączonym przedsięwzięciu.

W 2013 roku założył nowy start-up w rozwoju PV o nazwie Sunray Project i zainicjował rozwój projektów Głogów, Kamienna Góra, które już działają, a także kilka innych projektów, które są obecnie w fazie finansowania i budowy.

Na początku 2013 roku objął stanowisko Country Managera w firmie juwi Energia Odnawialna, która została następnie przejęta w 2015 roku przez jego obecnego pracodawcę Qair Group (wówczas Quadran S.A.S.). Obecnie zarządza Qair Polska oraz Qair Polska Services i jest członkiem zarządów około 30 spółek celowych należących do grupy.

 

Graduated in the field of Electrical Engineering from Wroclaw University of Technology in 2006. He also holds post-graduate diploma in Project Management from Dublin Business School (2007) and diploma in Investment in Renewables from Wroclaw University of Economy.

His 15 years of professional experience in Renewables started in 2006 in Dublin, Ireland, while working for a state owned grid operator ESB International. After moving back to Poland he continued his career in renewables working for E.ON Climate and Renewables based in Munich, Germany.

In 2009 he has founded his own consulting business Ecovation Energy and provided engineering and development services to international consultants such as Lahmeyer International, Wind Prospect and international developers such as E.ON and Eco-Dec and subsequently sold his company to Wind Prospect. After the sale he took over General Management role in the merged venture.

In 2013 he founded a new start-up company in PV development called Sunray Project and initiated development of the projects Glogow, Kamienna Gora which are already operational as well as some more projects currently in financing and construction.

At the beginning of 2013 he took over a role of Country Manager in juwi Energia Odnawialna, a company which has been then acquired in 2015 by his current employer Qair Group (called Quadran S.A.S. at the time). Currently he manages Qair Polska as well as Qair Polska Services and is a member of board of around 30 SPV companies belonging to the group.

Skip to content