Zarejestruj się na Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit

a

Zamasz Krzysztof

Dyrektor handlowy Grupy Veolia w Polsce, członek zarządu

*** ENGLISH BELOW ***

 

Dr hab. Krzysztof Zamasz, Dyrektor handlowy, członek zarządu Grupa Veolia w Polsce, odpowiedzialny za rozwój systemów ciepłowniczych, linii biznesowej woda i odpady, prezes Nowej Energii dla Łodzi, spółki celowej, dedykowanej do budowy Zakładu Odzysku Energii (ZOE) w Łodzi. Wcześniej, od lipca 2018 r. członek zarządu europejskiego funduszu inwestycyjnego Luma Holding – wiodącego producenta cyny w Rwandzie, CEO LuNa Smelter, gdzie odpowiadał za strategiczne projekty w obszarze eksploracji i górnictwa na terenie Afryki Subsaharyjskiej. Od 2017 do 2018 r. członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W latach 2013-2015 r. był prezesem spółki energetycznej Enea, a od 2008 do 2013 r. pełnił funkcję wiceprezesa w spółce Tauron Polska Energia. Profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej i Akademii WSB  w Dąbrowie Górniczej. Jest autorem lub współautorem ponad 40 publikacji i ekspertyz naukowo-badawczych. W swojej pracy badawczej koncentruje się wokół zagadnień związanych z ekonomiką energetyki, rynkiem energii, rynkiem mocy, przejęciem i konsolidacją spółek, innowacyjnością oraz zarządzaniem procesami logistycznymi. 

 

Dr hab. Krzysztof Zamasz, Commercial Director, member of the Board of Directors of the Veolia Group in Poland, responsible for the development of district heating systems, water and waste management business line, CEO of Nowa Energia dla Łodzi (New Energy for Łódź), a special purpose vehicle dedicated to the construction of the Energy Recovery Plant (ZOE) in Łódź. Previously, from July 2018, a board member of the European investment fund Luma Holding – a leading tin producer in Rwanda, and CEO of LuNa Smelter, where he was responsible for strategic exploration and mining projects in Sub-Saharan Africa. From 2017 to 2018, a member of the Board of Directors of the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis.  From 2013 to 2015, CEO of the energy company Enea, and from 2008 to 2013 a vice president at Tauron Polska Energia. He is an associate professor at the Silesian University of Technology and the WSB University in Dąbrowa Górnicza and the author or co-author of more than 40 publications and scientific and research reports. He is focused in his research work on issues related to energy economics, the energy market, the power market, acquisitions and consolidation of companies, innovations, and management of logistic processes.

All speakers

Bușoi Cristian-Silviu

Bușoi Cristian-Silviu

Przewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski

Shashyna Maryna

Shashyna Maryna

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska

Białas Patryk

Białas Patryk

Wiceprezes Zarządu, Kongres Ruchów Miejskich; Dyrektor, Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Katowicach

Coutts Nicholas

Coutts Nicholas

Innovation Advisory Board Member, UNLEASH – Innovation Lab for SDGs

Wiśniewski Szymon

Wiśniewski Szymon

kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki

Shashyna Maryna

Barceló Miquel

Advisory Board Member of 22@, The Global Institute of Innovation Districts

Shashyna Maryna

Wasiak Anna

kierowniczka, Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ

Shashyna Maryna

Bendyk Edwin

Prezes Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego

Wierzbicka Anna

Wierzbicka Anna

dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi

Myna Artur

Myna Artur

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Sołtysik Maciej

Sołtysik Maciej

Prezes Zarządu, Instytut Projektów i Analiz, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

Markowski Tadeusz

Markowski Tadeusz

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

Short Annabel

Short Annabel

Institute for Human Rights and Business (IHRB), It’s Material

Nowak Maciej J.

Nowak Maciej J.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Riemer Maciej

Riemer Maciej

Dyrektor, departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

Skip to content