Zarejestruj się na Kongres Regeneracja Miast 2023! 

a

Ziemińska-Stolarska Aleksandra

Politechnika Łódzka

*** ENGLISH BELOW ***

 

Aleksandra Ziemińska-Stolarska pracuje jako adiunkt na Wydziale Inżynierii Procesowej i Środowiska Politechniki Łódzkiej. Działalność naukowa obejmuje obszar analiz LCA (Life Cycle Assessment) dla nowoprojektowanych materiałów i technologii w dziedzinie inżynierii chemicznej i środowiska. Aleksandra Ziemińska-Stolarska odpowiada za realizację 3 projektów unijnych:

  • HIPERION (2019-2023, Horizon 2020) „Hybrid Photovoltaics For Efficiency Record Using Integrated Optical Technology” 
  • Fibre4Yards (2021-2013, Horizon 2020)  “FIBRE composite manufacturing technologies FOR the automation and modular construction in shipYARDS”
  • HECATE (2023-2025, Horizon Europa) “ Hybrid-ElectriC regional Aircraft distribution Technologies”

Uczestniczyła również w realizacji dwóch innych grantów, w których była odpowiedzialna za liczenie śladu węglowego:

  • INREP (2015-2018, Horizon 2020) “TOWARDS INDIUM FREE TCOs”
  • INVITES (2016-2019, NCBiR)  “Innovative Equipment for Intensified Recovery of CO2 from Flue Gases”

Aleksandra Ziemińska-Stolarska jest  autorką raportu o śladzie węglowym Politechniki Łódzkiej. Jej dorobek naukowy potwierdza 17 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz ponad 20 wystąpień na konferencjach polskich i zagranicznych.

 

Aleksandra Ziemińska-Stolarska works as an assistant professor in the Faculty of Process and Environmental Engineering at Lodz University of Technology. Research activity covers the area of Life Cycle Assessment analysis for new material design and technologies in the field of chemical and environmental engineering. Aleksandra Ziemińska-Stolarska is in charge of realization 3 EU projects: 

  • HIPERION (2019-2023, Horizon 2020) „Hybrid Photovoltaics For Efficiency Record Using Integrated Optical Technology” 
  • Fibre4Yards (2021-2013, Horizon 2020)  “FIBRE composite manufacturing technologies FOR the automation and modular construction in shipYARDS”
  • HECATE (2023-2025, Horizon Europa) “ Hybrid-ElectriC regional Aircraft distribution Technologies”

Participated in 2 other projects where she dealt with the calculation of the carbon footprint. 

  • INREP (2015-2018, Horizon 2020) “Towards Indium Free TCOs”
  • INVITES (2016-2019, NCBiR)  “Innovative Equipment for Intensified Recovery of CO2 from Flue Gases”

Aleksandra Ziemińska-Stolarska is also an author of the report on the Carbon Footprint of the Lodz University of Technology. Her scientific achievements are confirmed by 17 publications in scientific  journals and over 20 speeches at Polish and foreign conferences.

All speakers

Barceló Miquel

Barceló Miquel

Advisory Board Member of 22@, The Global Institute of Innovation Districts

Barceló Miquel

Bendyk Edwin

Prezes Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego

Białas Patryk

Białas Patryk

Wiceprezes Zarządu, Kongres Ruchów Miejskich; Dyrektor, Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Katowicach

Bușoi Cristian-Silviu

Bușoi Cristian-Silviu

Przewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski

Coutts Nicholas

Coutts Nicholas

Innovation Advisory Board Member, UNLEASH – Innovation Lab for SDGs

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

Markowski Tadeusz

Markowski Tadeusz

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Myna Artur

Myna Artur

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Nowak Maciej J.

Nowak Maciej J.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Riemer Maciej

Riemer Maciej

Dyrektor, departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

Barceló Miquel

Shashyna Maryna

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska

Short Annabel

Short Annabel

Institute for Human Rights and Business (IHRB), It’s Material

Sołtysik Maciej

Sołtysik Maciej

Prezes Zarządu, Instytut Projektów i Analiz, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

Barceló Miquel

Wasiak Anna

kierowniczka, Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ

Wierzbicka Anna

Wierzbicka Anna

dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi

Wiśniewski Szymon

Wiśniewski Szymon

kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki