a
a

Ziemińska-Stolarska Aleksandra

Politechnika Łódzka

*** ENGLISH BELOW ***

 

Aleksandra Ziemińska-Stolarska pracuje jako adiunkt na Wydziale Inżynierii Procesowej i Środowiska Politechniki Łódzkiej. Działalność naukowa obejmuje obszar analiz LCA (Life Cycle Assessment) dla nowoprojektowanych materiałów i technologii w dziedzinie inżynierii chemicznej i środowiska. Aleksandra Ziemińska-Stolarska odpowiada za realizację 3 projektów unijnych:

  • HIPERION (2019-2023, Horizon 2020) „Hybrid Photovoltaics For Efficiency Record Using Integrated Optical Technology” 
  • Fibre4Yards (2021-2013, Horizon 2020)  “FIBRE composite manufacturing technologies FOR the automation and modular construction in shipYARDS”
  • HECATE (2023-2025, Horizon Europa) “ Hybrid-ElectriC regional Aircraft distribution Technologies”

Uczestniczyła również w realizacji dwóch innych grantów, w których była odpowiedzialna za liczenie śladu węglowego:

  • INREP (2015-2018, Horizon 2020) “TOWARDS INDIUM FREE TCOs”
  • INVITES (2016-2019, NCBiR)  “Innovative Equipment for Intensified Recovery of CO2 from Flue Gases”

Aleksandra Ziemińska-Stolarska jest  autorką raportu o śladzie węglowym Politechniki Łódzkiej. Jej dorobek naukowy potwierdza 17 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz ponad 20 wystąpień na konferencjach polskich i zagranicznych.

 

Aleksandra Ziemińska-Stolarska works as an assistant professor in the Faculty of Process and Environmental Engineering at Lodz University of Technology. Research activity covers the area of Life Cycle Assessment analysis for new material design and technologies in the field of chemical and environmental engineering. Aleksandra Ziemińska-Stolarska is in charge of realization 3 EU projects: 

  • HIPERION (2019-2023, Horizon 2020) „Hybrid Photovoltaics For Efficiency Record Using Integrated Optical Technology” 
  • Fibre4Yards (2021-2013, Horizon 2020)  “FIBRE composite manufacturing technologies FOR the automation and modular construction in shipYARDS”
  • HECATE (2023-2025, Horizon Europa) “ Hybrid-ElectriC regional Aircraft distribution Technologies”

Participated in 2 other projects where she dealt with the calculation of the carbon footprint. 

  • INREP (2015-2018, Horizon 2020) “Towards Indium Free TCOs”
  • INVITES (2016-2019, NCBiR)  “Innovative Equipment for Intensified Recovery of CO2 from Flue Gases”

Aleksandra Ziemińska-Stolarska is also an author of the report on the Carbon Footprint of the Lodz University of Technology. Her scientific achievements are confirmed by 17 publications in scientific  journals and over 20 speeches at Polish and foreign conferences.

Skip to content