Kup bilet na Open Eyes Economy Summit

RADA PROGRAMOWA
REGENERACJA MIAST PRZEMYSŁOWYCH 2022

Jacek Ciepłucha

Prezes Zarządu Quantum

prof. dr hab. Milenia Fiedler

Rektor, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

>

dr Tomasz Jakubiec

Urząd Miasta w Łodzi

prof. dr hab. Marek Janiak

Politechnika Łódzka; Urząd Miasta w Łodzi

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

Rektor, Politechnika Łódzka

prof. dr hab. Tomasz Komornicki

Kierownik, Zakład Przestrzennego Zagospodarowania, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Jakub Krzysztofik

Prezes zarządu, Stowarzyszenia Architektów Polskich odział w Łodzi

prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak

Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Wojciech Paprocki

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Konrad Pokutycki

Prezes Zarządu, BSH w Polsce

Adam Pustelnik

Wiceprezydent Miasta Łodzi

prof. dr hab. Antoni Różalski

Prezes, Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Mateusz Sipa

p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi

Michał Styś

Prezes, OPG Property Professionals

prof. dr hab. Jacek Szlachta

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Przemysław Wachowski

Rektor, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

dr. inż. arch. Robert Warsza

Politechnika Łódzka

Tomasz Wojtas

Dyrektor Generalny Open Eyes Economy

prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak

Prorektor, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Jean Yves Ebel

Prezes, Global Real Estate Services SP z o.o.

prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

Rektor, Uniwersytet Łódzki

Hanna Zdanowska

Prezydent Miasta Łodzi

Mateusz Zmyślony

Dyrektor Kreatywny OEES; Eskadra

Organizator

Współorganizator

Partner

Patronat Medialny

KONTAKT


Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

ul. ks. I. J. Skorupki 22

31-519 Kraków

regeneracjamiast@oees.pl, +48 534 881 236

 

WYDARZENIA REALIZOWANE W RAMACH RUCHU OPEN EYES ECONOMY

www.oees.pl

 

 

Oficjalne wydarzenie towarzyszące 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11

 

obserwatorium.miasta.pl/wuf11