Zapisz się na listę zainteresowanych Kongresem Regeneracja Miast 2023! 

a

RADA PROGRAMOWA
REGENERACJA MIAST PRZEMYSŁOWYCH 2023

Jacek Ciepłucha

Jacek Ciepłucha

Prezes Zarządu Quantum

prof. dr hab. Milenia Fiedler

prof. dr hab. Milenia Fiedler

Rektor, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

prof. dr hab. Jerzy Hausner

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

dr Tomasz Jakubiec

dr Tomasz Jakubiec

Urząd Miasta w Łodzi

prof. dr hab. Marek Janiak

prof. dr hab. Marek Janiak

Politechnika Łódzka; Urząd Miasta w Łodzi

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

Rektor, Politechnika Łódzka

prof. dr hab. Tomasz Komornicki

prof. dr hab. Tomasz Komornicki

Kierownik, Zakład Przestrzennego Zagospodarowania, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Jakub Krzysztofik

Jakub Krzysztofik

Prezes zarządu, Stowarzyszenia Architektów Polskich odział w Łodzi

prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak

prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak

Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól

prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Wojciech Paprocki

prof. dr hab. Wojciech Paprocki

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Konrad Pokutycki

Konrad Pokutycki

Prezes Zarządu, BSH w Polsce

Adam Pustelnik

Adam Pustelnik

Wiceprezydent Miasta Łodzi

prof. dr hab. Antoni Różalski

prof. dr hab. Antoni Różalski

Prezes, Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Mateusz Sipa

Mateusz Sipa

p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi

Michał Styś

Michał Styś

Prezes, OPG Property Professionals

prof. dr hab. Jacek Szlachta

prof. dr hab. Jacek Szlachta

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Przemysław Wachowski

dr Przemysław Wachowski

Rektor, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

dr. inż. arch. Robert Warsza

dr. inż. arch. Robert Warsza

Politechnika Łódzka

Tomasz Wojtas

Tomasz Wojtas

Dyrektor Generalny Open Eyes Economy

prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak

prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak

Prorektor, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Jean Yves Ebel

Jean Yves Ebel

Prezes, Global Real Estate Services SP z o.o.

prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

Rektor, Uniwersytet Łódzki

Hanna Zdanowska

Hanna Zdanowska

Prezydent Miasta Łodzi

Mateusz Zmyślony

Mateusz Zmyślony

Dyrektor Kreatywny OEES; Eskadra

Organizator

Współorganizator

KONTAKT

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

ul. ks. I. J. Skorupki 22
31-519 Kraków
regeneracjamiast@oees.pl+48 534 881 236

WYDARZENIA REALIZOWANE W RAMACH RUCHU OPEN EYES ECONOMY

www.oees.pl

WYDARZENIA REALIZOWANE W RAMACH RUCHU OPEN EYES ECONOMY

 

www.oees.pl