a
a

Agata Mucha

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Agata Mucha – koordynator regionalny Narodowego Instytutu Dziedzictwa ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego w woj. małopolskim, łódzkim i śląskim, wiceprzewodnicząca Programu Europejskich Dni Dziedzictwa w Radzie Europy. Od początku pracy nastawiona na budowanie relacji z drugim człowiekiem, co realizuje poprzez współprace ze wspólnotami w terenie. Zajmuje się identyfikacją i inwentaryzacją dziedzictwa kulturowego, służy też poradą i pomocą w kwestiach związanych
z przygotowaniem wniosków o wpis na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Inicjatorka projektu Zapis tradycji, prowadzonego z Centrum Archiwistyki Społecznej, który wspiera depozytariuszy w nabywaniu nowych kompetencji w zakresie digitalizacji prywatnych zbiorów.

Skip to content