a
a

Agata Wąsowska-Pawlik

Dyrektorka, Międzynarodowe Centrum Kultury

Agata Wąsowska-Pawlik ur. 13 lutego 1972 roku w Łodzi. Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1996). Z Międzynarodowym Centrum Kultury związana od roku 1996, od 2 stycznia 2018 jest dyrektorką tej instytucji. W obszarze jej zainteresowań znajdują się: przestrzeń kulturowa Europy Środkowej, międzynarodowa współpraca kulturalna, polska polityka kulturalna na poziomie krajowym i samorządowym, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i dyplomacja w obszarze dziedzictwa. Pełniła funkcję narodowego koordynatora Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w roku 2018. Zasiada w radach muzealnych: Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Muzeum Fotografii w Krakowie oraz MOCAK-u. Jest członkinią: Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM,  Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Kraków (od 2021). W 2022 wybrana do Rady Europa Nostra (paneuropejskiej federacji skupiającej organizacje zajmujące się ochroną, zarządzeniem i popularyzacją dziedzictwa kulturowego i naturalnego), a od 2023 roku członkini zarządu tej organizacji. Od 2022 roku członkini zarządu sieci RIHA (The International Association of Research Institutes in the History of Art).

Skip to content