a
a

Kisielewski Bartłomiej

HORIZONE Studio

*** ENGLISH BELOW ***

 

Architekt z ponad 25 letnim doświadczeniem zawodowym. Od lat zainteresowany przestrzenią miasta. Członek Rady Doradczej PLGBC Polish Green Building Council. W latach 1996-1997 i 2002-2009 pracował w Berlinie. Od 2009 roku współprowadzi biuro architektoniczne Horizone Studio w Krakowie, które specjalizuje się w projektowaniu zaawansowanych technologicznie budynków biurowych, mieszkaniowych, użyteczności publicznej, koncentrując się m.in. na zagadnieniach budownictwa zielonego.

 

Architect with over 25 years of professional experience. For years he has been interested in the city space. Member of the PLGBC Polish Green Building Council Advisory Board. In 1996-1997 and 2002-2009 he worked in Berlin. Since 2009 he a partner of Horizone Studio architectural office in Krakow, which specializes in designing technologically advanced office, residential and public buildings, focusing on green building issues.

Skip to content