a
a

Krzykawski Michał

Uniwersytet Śląski w Katowicach

*** ENGLISH BELOW ***

 

Michał Krzykawski, filozof, pracownik naukowy na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie kieruje Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami (https://ccts.us.edu.pl/). Autor i współautor wielu prac łączących zagadnienia z zakresu współczesnej filozofii francuskiej, filozofii techniki, filozofii społecznej i teorii krytycznej. Założyciel i redaktor serii wydawniczej Techniki, technologie, technosfera (https://ttt.us.edu.pl/). Ostatnio opublikowane prace: Konieczna bifurkacja. „Nie ma alternatywy” (redakcja Bernard Stiegler i Kolektyw Internacja, Katowice 2023) oraz  Gospodarka i entropia. Jak wyjść z polikryzysu (redakcja Jerzy Hausner, Michał Krzykawski, Warszawa 2023, w przygotowaniu).

 

Michał Krzykawski, Associate Professor in philosophy and chair of the Centre for Critical Technology Studies at the University of Silesia, Katowice, Poland (https://ccts.us.edu.pl/). He has extensively published on contemporary French philosophy, philosophy of technology, social philosophy and critical theory. Founder and editor of the series Technics, Technologies and the Technosphere (https://ttt.us.edu.pl/). Recent publications: Bifurcate. ‘There is no Alternative’ (edited by Bernard Stiegler and the Collective Internation, Paris 2020, London 2021) and (in Polish) The Economy and Entropy. Overcoming the Polycrisis (co-edited with Jerzy Hausner, Warszawa 2023, forthcoming).

Skip to content