a
a

Mikuła Łukasz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

*** ENGLISH BELOW ***

 

Profesor uczelni na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr habilitowany w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2020). Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych w zakresie polityki przestrzennej i zarządzania terytorialnego w obszarach wielkomiejskich, w tym monografii książkowych „Zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w świetle koncepcji miękkich przestrzeni planowania” (2019) i „Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie” (2007, wspólnie z prof. T. Kaczmarkiem). Jako ekspert Centrum Badań Metropolitalnych UAM współautor strategii rozwoju i koncepcji rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań. Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania (od 2010 r.) oraz Metropolitalnej Komisji Planistycznej Stowarzyszenia Metropolia Poznań (od 2017 r.). Członek Zarządu Głównego (2015-2018) oraz wiceprezes (2018-2021) i  prezes (od 2021 r.) poznańskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich.

 

Łukasz Mikuła is a professor at the Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Human Geography and Planning. Author of over 50 publications in Polish and English on local and metropolitan governance, spatial policy and strategic planning. His work has been published in Regional Studies, Journal of Urban Affairs, International Review of Administrative Science and International Planning Studies. Member of international research teams in projects “Local Public Sector Reforms: An International Comparison” (COST), “CONNECTING Nature” (Horizon 2020), “Geoportal supporting public participation in spatial planning” (National Centre of Research and Development). Co-author of development strategies and planning concepts for the Poznań Metropolis. Chairman of Spatial Planning and Urban Regeneration Committee of Poznań City Council (since 2010) and Metropolitan Planning Commission for the Poznań Metropolis (since 2017). Member of Polish Town Planners Society (President of Poznań Unit 2021-2024).

Skip to content