Zarejestruj się na Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit

a

Mikuła Łukasz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

*** ENGLISH BELOW ***

 

Profesor uczelni na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr habilitowany w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2020). Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych w zakresie polityki przestrzennej i zarządzania terytorialnego w obszarach wielkomiejskich, w tym monografii książkowych „Zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w świetle koncepcji miękkich przestrzeni planowania” (2019) i „Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie” (2007, wspólnie z prof. T. Kaczmarkiem). Jako ekspert Centrum Badań Metropolitalnych UAM współautor strategii rozwoju i koncepcji rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań. Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania (od 2010 r.) oraz Metropolitalnej Komisji Planistycznej Stowarzyszenia Metropolia Poznań (od 2017 r.). Członek Zarządu Głównego (2015-2018) oraz wiceprezes (2018-2021) i  prezes (od 2021 r.) poznańskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich.

 

Łukasz Mikuła is a professor at the Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Human Geography and Planning. Author of over 50 publications in Polish and English on local and metropolitan governance, spatial policy and strategic planning. His work has been published in Regional Studies, Journal of Urban Affairs, International Review of Administrative Science and International Planning Studies. Member of international research teams in projects “Local Public Sector Reforms: An International Comparison” (COST), “CONNECTING Nature” (Horizon 2020), “Geoportal supporting public participation in spatial planning” (National Centre of Research and Development). Co-author of development strategies and planning concepts for the Poznań Metropolis. Chairman of Spatial Planning and Urban Regeneration Committee of Poznań City Council (since 2010) and Metropolitan Planning Commission for the Poznań Metropolis (since 2017). Member of Polish Town Planners Society (President of Poznań Unit 2021-2024).

All speakers

Bușoi Cristian-Silviu

Bușoi Cristian-Silviu

Przewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski

Shashyna Maryna

Shashyna Maryna

Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska

Białas Patryk

Białas Patryk

Wiceprezes Zarządu, Kongres Ruchów Miejskich; Dyrektor, Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Katowicach

Coutts Nicholas

Coutts Nicholas

Innovation Advisory Board Member, UNLEASH – Innovation Lab for SDGs

Wiśniewski Szymon

Wiśniewski Szymon

kierownik Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki

Shashyna Maryna

Barceló Miquel

Advisory Board Member of 22@, The Global Institute of Innovation Districts

Shashyna Maryna

Wasiak Anna

kierowniczka, Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ

Shashyna Maryna

Bendyk Edwin

Prezes Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego

Wierzbicka Anna

Wierzbicka Anna

dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi

Myna Artur

Myna Artur

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Sołtysik Maciej

Sołtysik Maciej

Prezes Zarządu, Instytut Projektów i Analiz, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

Markowski Tadeusz

Markowski Tadeusz

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

Hausner Jerzy

Hausner Jerzy

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

Short Annabel

Short Annabel

Institute for Human Rights and Business (IHRB), It’s Material

Nowak Maciej J.

Nowak Maciej J.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Riemer Maciej

Riemer Maciej

Dyrektor, departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

Skip to content