a
a

prof. PWSFTViT dr hab. Krzysztof Pijarski

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Artysta posługujący się medium fotografii, badacz, producent. Profesor Szkoły Filmowej w Lodzi, gdzie zainicjował i współprowadzi Laboratorium Narracji Wizualnych (https://vnlab.org) – medialab poświęcony współczesnym formom opowiadania, w którym kieruje Pracownią Form Interaktywnych. Tam pracował między innymi nad projektem poświęconym przyszłości książki, w którego ramach powstał PubLab – stos technologiczny do tworzenia publikacji webowych. Dąży do wypracowania przekonujących wizualnych form myślenia. Jako artysta skupia się na estetycznym – to znaczy zmysłowym – wymiarze tego, co poznawcze, polityczne, etyczne, tworząc wizualne archeologie instytucji i dyskursów, biografie ludzi i rzeczy. Redaktor naczelny pisma „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” (https://pismowidok.org).

Skip to content