a
a

prof. UŁ dr hab. Julia Sowińska-Heim

Uniwersytet Łódzki

Historyczka sztuki i architektury związana z Katedrą Historii Architektury w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Habilitację obroniła na Wydzale Architektury Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania naukowe koncentruje aktulnie na zagadnieniach dotyczących współczesnej reinterpretacji dziedzictwa architektonicznego oraz miejskiej tożsamości.

Członkini międzynarodowej komisji eksperckiej belgijskiej fundacji badawczej The Research Foundation – Flanders (FWO) (dwie kadencje). Jako ekspert uczestniczyła również m.in. w pracach Komitetu Rewitalizacji powołanego przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz wybrana została wiceprzewodniczącą Komisji stałej ds. wizerunku centrum (kadencja 2017-2021). W badaniach nad adaptacją dziedzictwa architektonicznego do nowej funkcji współpracuje m.in. z belgijską grupą naukową „TRACE – adaptive reuse of heritage”  (Wydział Architektury i Sztuki na Universiteit Hasselt w Belgii) oraz hiszpańską grupą naukową „Projects and Studies on Cultural Heritage“ działającą na Universidade de Santiago de Compostela.

Kuratorka licznych wystaw prezentujących prace artystyczne zarówno polskich jak i zagranicznych artystów takich jak m.in. Gennaro Scarpetta (Włochy), Richard Bilan (Francja), Theodoros Iliadis (Grecja), Stanisław Baj, Roman Banaszewski, Bronisław Chromy, czy operator filmowy Ryszard Lenczewski.

Skip to content