a
a

PROGRAM

Międzynarodowy Kongres Kultura Miasta Regeneracyjnego

Hala Maszyn

sala turbina

sala suwnica

Hala maszyn

POBIERZ PROGRAM KONGRESU W PDF

10:00 - 10:10 | Oficjalne otwarcie Kongresu

Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi

10:10 – 10:25 | Głos wprowadzający

Robert Piaskowski – Dyrektor Narodowego Centrum Kultury w Warszawie

10:25 – 10:40 | Głos: Wyjechałem z tego miasta, wróciłem do tego miasta

prof. Mariusz Wilczyński – Szkoła Filmowa w Łodzi, reżyser filmów animowanych

10:40 – 10:55 | Głos: Architecture: building (for) relationships

prof. Alexander Hagner – gaupenraub +/-

10:55 – 11:10 | Głos: Kulturowe uwarunkowania „paradygmatu miasta regeneratywnego”

prof. dr hab. Tadeusz Markowski – Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich, Uniwersytet Łódzki;

Wiceprzewodniczący Rady Programowej & dr Agnieszka Orankiewicz – Uniwersytet Łódzki

11:10 – 11:15 | Przerwa
11:15 – 11:27 |Głos wprowadzający

Głos wprowadzający

Daniel Liebskind Studio Libeskind New York

11:27 – 11:39 | Głos: Dzieła architektury Daniela Libeskinda w przestrzeniach miast świata

Głos: Dzieła architektury Daniela Libeskinda w przestrzeniach miast świata

prof. dr hab. inż. Marek Pabich – Politechnika Łódzka

11:39 – 11:51 |Forum Architektury Daniela Libeskinda w Łodzi. Geneza i stan aktualny projektu

Głos: Forum Architektury Daniela Libeskinda w Łodzi. Geneza i stan aktualny projektu.

dr Adam Mazur – Dyrektor, inLodz21

11:51 – 12:03 |Kultura i zmiany kulturowe jako siły napędowe postpandemicznej regeneracji Londynu

Głos: Kultura i zmiany kulturowe jako siły napędowe postpandemicznej regeneracji Londynu

prof. PG dr hab. inż. arch. Agnieszka Zimnicka (MRTPI) – Westminster City Council; Politechnika Gdańska

12:03 – 12:15 |Ikoniczne dziedzictwo architektoniczne w przestrzeni Łodzi – dorobek łódzkiej urbanistyki

Głos: Ikoniczne dziedzictwo architektoniczne w przestrzeni Łodzi – dorobek łódzkiej urbanistyki

dr inż. arch. Aneta Tomczak – Politechnika Łódzka; Towarzystwo Urbanistów Polskich

12:15 – 13:00 | Przerwa
13:00 – 14:50 | Okrągły stół: „Ikony” architektury w procesie odnowy miast – lekcja dla miasta

Moderator: dr Adam Mazur – Dyrektor, inLodz21

dr inż. arch. Joanna Matuszewska – Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Marek Pabich – Politechnika Łódzka

prof. UŁ dr hab. Aneta Pawłowska – Uniwersytet Łódzki

dr inż. arch. Aneta Tomczak – Politechnika Łódzka; Towarzystwo Urbanistów Polskich

mgr inż. arch. Łukasz Woźniak – MONDRAdesign

prof. PŁ dr hab. Artur Zaguła – Politechnika Łódzka

prof. PG dr hab. inż. arch. Agnieszka Zimnicka (MRTPI) – Westminster City Council; Politechnika Gdańska

14:50 – 15:30 | Przerwa
15:30 – 17:00 | Sesja: Dlaczego biznes inwestuje w kulturę?

Moderatorka: Agata Gwizdała – dziennikarka, Polsat News

Mirosław Kuliś – tygodnik "Angora"

Sławomir Murawski – Dyrektor, Manufaktura Łódź

Krzysztof Witkowski – Prezes, Virako; Monopolis

Wiesław Likus – grupa Holding Liwa

17:00– 18:30 | Sesja plenarna: Finansowanie kultury

Moderatorka: Olga Brzezińska – Menadżerka kultury, wykładowczyni UW, UJ i AT

prof. dr hab. Dorota Ilczuk – Kierowniczka Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną, Uniwersytet SWPS

Błażej Moder – Dyrektor EC1 Łódź – Miasto Kultury

Michał Rydzewski – Zastępca Dyrektora ds. Profesjonalizacji i Wsparcia Sektora Kultury oraz Stypendiów, Narodowe Centrum Kultury

Tomasz Lipiński – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Music Export Poland; autor piosenek

dr Monika Smoleń-Bromska – Dyrektor Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Aleksandra Szymańska – Teatr Wielki Opera Narodowa, Kierowniczka Działu Marketingu

Bogdan Zdrojewski – Przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu

9:00 – 10:30 | Głos: Głos wprowadzający, Sesja plenarna: Łódź Filmowa – dlaczego w Łodzi się udaje?

Głos: Głos wprowadzający prof. PWSFTviT

dr hab. Milenia Fiedler – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodz

Sesja plenarna: Łódź Filmowa – dlaczego w Łodzi się udaje?

Moderator: Jacek Grudzień – Dyrektor, Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi

Marcin Malatyński – producent filmowy

prof. PWSFTViT dr hab. Krzysztof Pijarski – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Jacek Nagłowski – vnLab

Ewa Puszczyńska – producentka filmowa

10:30 – 10:45 | Przerwa
10:45 – 12:15 | Sesja: Rola obiektów dziedzictwa przemysłowego w procesach odnawiania potencjału rozwojowego miast

Moderatorka: Aneta Dalbiak – Dyrektorka, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

dr Paulina Florjanowicz – Dyrektorka, Narodowy Instytut Muzeów

Magdalena Kosiada-Sylburska – kierowniczka, Centrum Nauki i Techniki; EC1 Łódź – Miasto Kultury

dr Adam Hajduga – Wiceprezydent, Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego - ERIH; Zastępca Dyrektora, Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Adam Kowalski – Dyrektor, Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Nathanja van Dijk – Director, TextielMuseum, Tilburg, Netherlands

12:15 – 13:00 | Przerwa
13:00 – 13:20 | Głos: Tradycja, nowoczesność i regeneracja: przykłady z Kataru

dr inż. arch. Sławomir Ledwoń – Ministry of Municipality in Qatar

13:20 – 13:40 | Głos: Regeneracja miasta poprzez pamięć. Sentymentalne powroty do Łodzi

dr Joanna Podolska-Płocka – Dyrektorka, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

13:40 – 14:30 | Sesja: Dziedzictwo przemysłowej Łodzi “w Nowym świetle”

Moderator: Patryk Masłowski – Uniwersytet Łódzki

dr Krzysztof Guzek – Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Beata Konieczniak – Zastępca Dyrektora, Biuro Architekta Miasta UMŁ

14:30 – 14:45 | Przerwa
14:45 – 16:15 | Sesja: Kultura mieszczańska wobec wyzwań regeneracyjnych

Moderatorka: dr Agnieszka Michalska-Żyła – Uniwersytet Łódzki

Joanna Erbel – Dyrektorka ds. protopii, CoopTech Hub

Katarzyna Dyzio – Biuro Aktywności Miejskiej, Urząd Miasta Łodzi

Marta Madejska – Wiceprzewodnicząca, Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich "Topografie"

prof. UJ dr hab. Paweł Kubicki – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. UŁ dr hab. Kamil Śmiechowski – Uniwersytet Łódzki

16:15 – 16:30 | Przerwa
16:40 – 17:00 | Głos: The changing contexts and objectives of culture-led urban regeneration

dr Franco Bianchini – Senior Researcher, Fondazione Fitzcarraldo, Turin, Italy; Associate Director, Centre for Cultural Value, University of Leeds, UK

17:00 – 17:15 | Podsumowanie

prof. dr hab. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast

Sala Turbina

11:15 – 12:45 | Sesja: Dźwięki miasta

Moderatorzy: dr Justyna Anders-Morawska – Uniwersytet Łódzki & dr Antoni Michnik – Glissando

Marcin Dymiter – muzyk, autor nagrań terenowych, producent muzyczny

Katarzyna Gauza – aktywistka

Suavas Lewy – Nasze Nagrania / Recyklofonia

dr Robert Losiak – Uniwersytet Wrocławski

Zofia Zembrzuska – Zastępca Dyrektora, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach

12:45 – 13:30 | Przerwa
13:30 – 14:00 | Rozmowa: Rola centrów kultury w regeneracji miast

Moderatorka: Małgorzata Łobocka – Zastępca Dyrektora ds. komunikacji i edukacji, Muzeum Narodowe w Warszawie

Zbigniew Grzyb – Dyrektor, Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie & Dorota Wodnicka – Dyrektorka, Miejska Strefa Kultury w Łodzi

14:00 – 15:00 | Sesja: Performance artystyczny jako forma transformacji miasta

Moderator: dr Błażej Filanowski – Uniwersytet Łódzki

dr Katarzyna Baług – Florida International University; grupa artystyczna Department of Play

dr Tomasz Ciesielski – Uniwersytet Łódzki; Fundacja Teatr Nowszy

dr Anka Leśniak – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; Grupa Frakcja

Marta Michalak – Dyrektorka, Warszawskie Obserwatorium Kultury

15:00 – 15:15 | Przerwa
15:15 – 15:55 | Rozmowa wprowadzająca: Po co sztuka w przestrzeni publicznej?

dr Maria Anna Potocka – Dyrektorka, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK & Joanna Rajkowska – artystka

15:55 – 16:45 | Sesja: Kreatywność w przestrzeni miejskiej

Moderatorka: dr Aleksandra Mroczek-Żulicka – Uniwersytet Łódzki

prof. UJ dr hab. Jarosław Działek – geograf społeczny; badacz, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej; autor książki „Geografia sztuki. Struktury przestrzenne zjawisk i procesów
artystycznych”

Aleksander Hudzik – Redaktor Naczelny, Mint Magazin

dr Małgorzata Rogowska-Sawicz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu*

dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla – Politechnika Krakowska

10:45 – 12:15 | Sesja: Kultura podwórkowa w regeneracji miasta

Moderatorka: Maria Nowakowska – Uniwersytet Łódzki; Maria od Detalu

Filip Leszczyński – Odnova

Marcin Nowicki – historyk

Joanna Orzechowska – przewodniczka; projekt „Łódź od drugiego wejrzenia”

prof. UŁ dr hab. Wioletta Kazimierska-Jerzyk – Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego

12:15 – 13:00 | Przerwa
13:00 – 13:10 | Wystąpienie studenckie: Wizerunek Łodzi wśród jej mieszkańców

Weronika Bechcińska – studentka Uniwersytetu Łódzkiego

13:10 – 13:20 | Wystąpienie studenckie: Atrakcyjność turystyczna Łodzi w opinii uczestników obchodów jubileuszu 600-lecia nadania Łodzi praw miejskich

Julia Lessman – studentka Uniwersytetu Łódzkiego

13:20 – 13:30 | Wystąpienie studenckie: Prezentacja filmu

Aleksandra Bulanda – studentka

13:30 – 14:30 | Sesja: Kultura Przedsiębiorczości

Moderator: prof. PŁ dr hab. inż. Grzegorz Liśkiewicz – Politechnika Łódzka

Renata Biadała – Urząd Miasta Łodzi

Joanna Fogler – Fundacja MOST

dr Justyna Trippner-Hrabi – Uniwersytet Łódzki

Maria Sobczyk – Fabryka Sztuki w Łodzi; Art_Inkubator

14:30 – 14:45 | Przerwa
14:45 – 16:15 | Sesja: Kultura a Natura

Moderatorka: Maria Nowakowska – Uniwersytet Łódzki; Maria od Detalu

dr Kasper Jakubowski – Dyrektor Merytoryczny, Forest Maker

Jarosław Brodecki – "Lasem Myślący"; Uniwersytet Łódzki

Szymon Iwanowski – Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani & Mapa Drzew Łodzi

Monika Stasiak – Fundacja „Na progu”

Międzynarodowy Kongres

Kultura Miasta Regeneracyjnego

sala suwnica

11:15 – 11:30 | Głos: Regeneracja miasta w wymiarze społecznym – fenomen Biblioteki Miejskiej w Łodzi

dr Halina Bernat – Dyrektorka, Biblioteka Miejska w Łodz

11:30 – 11:45 | Głos: Głos wprowadzający

Laura Ripoll Gonzalez – Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Rotterdam

11:45 – 12:45 | Sesja: Dziedzictwo kulturowe jako potencjał rozwoju miasta

Moderatorka: dr Karolina Grabowska-Garczyńska – badaczka społeczna; p.o. Kierownika Działu Zarządzania Dziedzictwem i Analiz Wpływu Zmian Klimatu na Dziedzictwo, Narodowy Instytut Dziedzictwa

Maria Badeńska-Stapp – Urząd Miasta w Żyrardowie

Michał Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków, Urząd Miasta Szczecin

Paweł Filipowicz – Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP

dr Agnieszka Konior – Uniwersytet Jagielloński; Stowarzyszenie Instytut Badań Organizacji Kultury - IBOK

dr Paulina Legutko-Kobus – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Agata Mucha – Narodowy Instytut Dziedzictwa

12:45 – 13:30 | Przerwa
13:30 – 13:50 | Głos: Regenerating cities: the indirect role of culture

prof. Silvia Cerisola – Assistant Professor, Politecnico di Milano

13:50 – 14:10 | Głos: Regeneracja wielokulturowego centrum włókienniczego: przykład Łodzi i problemy odnowy tożsamości kulturowych

prof. Hans-Jürgen Bömelburg – Justus-Liebig-Universität Gießen

14:10 – 15:00 | Sesja: Łódź – pytanie o tożsamość miasta

Moderatorka: prof. UŁ dr hab. Monika Kucner – Uniwersytet Łódzki

prof. UŁ dr hab. Tomasz Cieślak – Uniwersytet Łódzki

dr Adam Sitarek – Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Marek Janiak – architekt

15:00 – 15:15 | Przerwa
15:15 – 15:25 | Głos: Wpływ gentryfikacji na lokalną społeczność i kulturę Starych Bałut

Weronika Dąbrowicz – studentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ; członkini SKN SPATIUM

15:25 – 15:35 | Głos: Rola parku kulturowego jako formy ochrony zabytków na przykładzie miasta Tkaczy w Zgierzu

Wiktoria Stasiak – studentka Politechniki Łódzkiej

15:35 – 15:45 | Głos: Implementation of circular economy in re-building Ukrainian cities

dr Anna Pohrebniak – Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

15:45 – 16:45 | Sesja: Uwarunkowania kulturowe gospodarki cyrkularnej

Moderator: prof. UŁ dr hab. Zbigniew Przygodzki – Uniwersytet Łódzki

Adam Dyczkowski – KPMG

prof. PŁ dr Monika Malinowska-Olszowy – Politechnika Łódzka

Fabio Magrassi – STAM, Italy

Bart Volkers – Director, Circulair Groningen; strategic advisor, Circulair Friesland

Łukasz Waszak – Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

10:45 – 11:00 | Głos: Megaeventy w regeneracji miast

dr Joanna Sanetra-Szeliga – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

11:00 – 11:15 | Głos: Łódź Design Festival – laboratorium rezyliencji i narzędzie w procesie regeneracji miasta

Michał Piernikowski – Dyrektor, Łódź Design Festival

11:15 – 12:15 | Sesja: Kultura festiwalowa

Moderatorka: Agata Wąsowska-Pawlik – Dyrektorka, Międzynarodowe Centrum Kultury

prof. dr hab. Waldemar Kuligowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. UŚ dr hab. Michał Krzykawski – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Carolina Pietyra – Dyrektorka, KBF

Jeroen De Schuyteneer – Event Director, City of Ghent

12:15 – 13:00 | Przerwa
13:00 – 14:30 | Sesja: Miasta filmu, literatury, muzyki – sieć miast kreatywnych UNESCO i jej rola w regeneracji miasta

Moderator: prof. UŁ dr hab. Wawrzyniec Rudolf – Uniwersytet Łódzki

Natalie Moore – Bristol UNESCO City of Film

Robert Piaskowski – Dyrektor, Narodowe Centrum Kultury w Warszawie

Łukasz Kałębasiak – Katowice Miasto Muzyki UNESCO

Rafał Syska – Dyrektor, Narodowe Centrum Kultury Filmowej

Sandra Wall – Visit Norrköping Sweden/UCCN Cities of music

14:30 – 14:45 | Przerwa
14:45 – 15:00 | Głos: PRObeing i REbeing – zregenerowany twórca = zregenerowane miasto

Maciej Mazerant – Magazyn PURPOSE – zrównoważone zarządzanie karierą

15:00 – 15:15 | Głos: Oddolne procesy inicjujące znaczące inwestycje na przykładzie warszawskiej kładki

Małgorzata Dembowska – WXCA - pracownia architektoniczna

15:15 – 16:15 | Sesja: Architektura i kultura w procesie regeneracji miejskiej tożsamości

Moderatorka: prof. UŁ dr hab. Julia Sowińska-Heim – Uniwersytet Łódzki

Nadin Augustiniok – University of Hasselt, Bauhaus University Weimar

prof. Ebru Karabağ – Yaşar Üniversitesi

prof. Wouter van Acker – Université Libre de Bruxelles

Skip to content