a
a
Energia lokalna szansą na regeneracje miast

Energia lokalna szansą na regeneracje miast

Energia lokalna szansą na regeneracje miast Regeneracja miast to sposób kompleksowej odpowiedzi na wyzwania kilku najbliższych dekad. Wychodzący poza imperatyw rozwoju lokalnego, który nie liczy jego kosztów społecznych i środowiskowych, długów zaciąganych wobec...
Miasto przyszłości, czyli jakie?

Miasto przyszłości, czyli jakie?

Miasto przyszłości, czyli jakie? Transformacja energetyczna to już nie teoretyczne deklaracje, to absolutna konieczność. Efekty tej transformacji najmocniej odczujemy w strukturach zurbanizowanych. Miasta są głównymi źródłami efektu cieplarnianego, ale jednocześnie...
Skip to content