a
a

Międzynarodowy Kongres

Energetyczna Regeneracja Miast

30-31 maja 2023

EC1  Łódź – ul. Targowa 1/3 (Formuła hybrydowa)

III Kongres Regeneracja Miast będzie poświęcony polityce i procesom regeneracji miast w kontekście przemian energetycznych. Transformacja energetyczna staje się wysoce dynamicznym procesem, z którym wiąże się szereg złożonych uwarunkowań, w tym  interesów gospodarczych, geopolitycznych i społecznych. Najmocniej skutki tej transformacji będą odczuwalne w strukturach zurbanizowanych,
a regeneracja energetyczna wywoła przemiany we wszystkich sferach funkcjonalno-przestrzennych: wytwórczej, społecznej i środowiskowo-przestrzennej. Celem Konferencji jest wymiana krajowych i międzynarodowych doświadczeń, a także próba sformułowania rekomendacji pod kątem polskiej polityki przestrzennej i wielopodmiotowej polityki miejskiej na rzecz wspierania lokalnych strategii adaptacyjnych.

PROGRAM

Wtorek

30 maja 2023
Sesje tematyczne

1. Techniki i technologie w energetycznej transformacji miast

2. Budownictwo, planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne wobec transformacji energetycznej

3. Infrastruktura komunalna w energetycznej regeneracji miasta

4. Uwarunkowania i konsekwencje elektromobilności w transporcie indywidualnym i publicznym

5. Demokracja deliberatywna w praktyce

6. Gospodarka i entropia – jak wyjść z polikryzysu?

7. I Łódzki Okrągły Stół Energetyczny

Środa

31 maja 2023
Sesje tematyczne

1. Planowanie przestrzenne wobec wyzwań transformacji energetycznej

2. Dylematy w działalności deweloperskiej wobec wyzwań transformacji energetycznej

3. Zarządzanie konfliktami przestrzennymi w procesie  transformacji energetycznej

4. Ubóstwo energetyczne w Polsce – przedstawienie wyników ogólnopolskiego panelu deliberatywnego przeprowadzonego w roku 2022 przez Fundację Stocznia

5. Priorytet odporności energetycznej w projektowanie urbanistycznym i architektonicznym

MÓWCY KONGRESU
ENERGETYCZNA REGENERACJA MIAST 2023

Short Annabel

Short Annabel

Institute for Human Rights and Business (IHRB), It’s Material

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

FESTIWAL OTWARTYCH PRACOWNI ARCHITEKTONICZNYCH (FOPA)

29 maja-3 czerwca, wydarzenie online

Ten organizowany już po raz ósmy, przez miesięcznik A&B Festiwal to świetna okazja do poznania kulis pracy najlepszych biur projektowych w Polsce i na świecie a także szansa, aby przejrzeć codzienną pracę architektów i architektek.

W tym roku odwiedzimy trzy pracownie w Warszawie, Katowicach i Lublinie:

29 maja JAZ+Architekci
1 czerwca KWK PROMES
2 czerwca Wojciech Januszczyk Fundacja Krajobrazy

KONCERT ZESPOŁU KLAWO

30 maja, godzina 20:00, EC1 Łódź, Hala maszyn

Zespół Klawo funkcjonuje od 2019 roku, zadebiutował singlem pt. “Wdzięczność”.
Twórczość zespołu to głównie kompozycje instrumentalne, gdzie znajduje się też dużo przestrzeni na improwizację i jazzową uważność. Twórczość zespołu wyraźnie wykracza poza schematy, czerpiąc inspiracje z wielości muzycznych nurtów.

I ŁÓDZKI OKRĄGŁY STÓŁ ENERGETYCZNY

30 maja, godzina 16:15, EC1 Łódź, Hala maszyn

W tym roku, w ramach III Międzynarodowego Kongresu Energetyczna Regeneracja Miast, po raz pierwszy odbędzie się  Łódzki Okrągły Stół Energetyczny.

Zasiądą przy nim eksperci i ekspertki z różnych środowisk: energetyki, architektury, urbanistyki, ochrony środowiska, ekonomii i nie tylko. Poruszą tematy związane z: 

  • decentralizacją systemów energetycznych,
  • potencjałem współpracy międzysektorowej i spółdzielczości w zakresie transformacji energetycznej,
  • technologią cyfrową w zarządzaniu popytem na energię
  • inwentaryzacją zasobów odnawialnych. 

WYSTAWA ŁÓDŹ ZACHWYCAJĄCA – FABRYKI

30-31 maja, EC1 Łódź

To wystawa, która na piętnastu planszach przedstawia historię niezwykłych fabryk łódzkich. A wśród nich będzie można zobaczyć:

  • Fabryka Wyrobów Wełnianych i Bawełnianych Adolfa Daube
  • Fabryka Państwowego Monopolu Tytoniowego
  • Browar Karola Gottloba Anstadta obecnie Browary Łódzkie
  • Fabryka Pończoch Braci Seidenwurm

Organizatorem wystawy jest Urząd Miasta Łodzi.

Zapraszamy do zwiedzania wystawy w trakcie trwania Kongresu. 

LOKALIZACJA

Jednym z ważnych obiektów architektonicznych w centrum miasta jest zespół budynków dawnej Elektrociepłowni Łódzkiej, w której obecnie działa instytucja kultury prowadzona przez Miasto Łódź i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „EC1 Łódź — Miasto Kultury” w Łodzi. Zrewitalizowany i rozbudowany kompleks EC1 pełni funkcje kulturalno-artystyczne oraz edukacyjne. Jednocześnie stanowi ważny element Nowego Centrum Łodzi, łącząc tendencje architektoniczne z początku ubiegłego stulecia oraz nowoczesnego nurtu postindustrialnego. W założeniu EC1 to przestrzeń otwarta dla artystów różnych dziedzin i przystosowana do twórczości indywidualnej, warsztatów oraz imprez grupowych, z wymaganą do tego celu infrastrukturą. EC1 oferuje wydarzenia pozwalające mądrze i inspirująco spędzić wolny czas.

EC1 Łódź - ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź

Publikacje partnerów

Organizator

Współorganizator

Partnerzy

Główni Patroni Medialni

Patroni Medialni

Patronat

Patron Instytucjonalny

Partnerzy wspierający

OEES CITY LAB

Zapraszamy na działającą w ramach OEES Hub stronę platformy OEES CityLab, której celem jest powiązanie działań badawczych, analitycznych i wdrożeniowych oraz wspomaganie procesów transformacyjnych, które różne miasta muszą przejść, aby sprostać coraz większym globalnym zagrożeniom, w tym zmianom klimatu oraz konsekwencjom światowej pandemii. Konieczne staje się wypracowanie nowych adekwatnych form działania i współdziałania. Dotyczy to także ekspertów i środowisk eksperckich. Znaczenie wiedzy eksperckiej i zapotrzebowanie na nią rośnie i powinno rosną

II EDYCJA KONGRESU
REGENERACJA MIAST

Zobacz

2022

I EDYCJA KONGRESU
REGENERACJA MIAST

Zobacz

2021

KONTAKT

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

ul. ks. I. J. Skorupki 22
31-519 Kraków
regeneracjamiast@oees.pl+48 534 881 236

www.oees.pl

WYDARZENIA REALIZOWANE W RAMACH RUCHU OPEN EYES ECONOMY

 

www.oees.pl

Skip to content