a
a

Adam Pustelnik

Wiceprezydent Miasta Łodzi

Adam Pustelnik z wykształcenia jest magistrem prawa oraz magistrem stosunków międzynarodowych. Studiował m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, European Academy of Diplomacy czy University of Oxford.
Pracował w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Urzędzie Miasta Łodzi, a następnie firmie doradczej Savills. W Urzędzie Miasta Łodzi w latach 2015-2019 sprawował funkcję Dyrektora Biura Obsługi Inwestora. Odpowiadał m.in. za realizację strategii rozwojowej miasta, pozyskiwanie inwestorów, promocję gospodarczą miasta oraz współpracę międzynarodową. We wrześniu 2020 roku został powołany na stanowisko pierwszego wiceprezydenta Miasta Łodzi. W ramach swoich obowiązków służbowych sprawuje nadzór nad Departamentem Planowania i Rozwoju Gospodarczego oraz Departamentem Gospodarowania Majątkiem.

Adam Pustelnik is a graduate of law and international relations. He studied, among others at the University of Łódź, the European Academy of Diplomacy or the University of Oxford.
He worked at the Ministry of Sport and Tourism, the City of Lodz Office, and then in Savills consulting company. In the years 2015-2019, he was the Director of the Investor Service and International Cooperation Bureau City of Lodz Office. He was responsible for the implementation of the city’s development strategy, attracting investors, economic promotion of the city and international cooperation. In September 2020, he was appointed the first vice-president of the City of Łódź. He is responsible for town planning, architectural and construction administration, economic development and international relations.

Rada Programowa

Jakub Krzysztofik

Jakub Krzysztofik

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Łodzi; Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

dr hab. Kamil Śmiechowski

Mateusz Sipa

Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi

Skip to content