a
a

prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak

Prorektor, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Profesor dr hab. Lucyna Woźniak, jest absolwentką Politechniki Łódzkiej. Doktorat i habilitację uzyskała w Polskiej Akademii Nauk, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi. Po doktoracie spędziła 2 lata w Kings College London na stażu podoktorskim w zespole prof. Colina Reese. Lucyna Woźniak jest profesorem nauk medycznych i Kierownikiem Katedry Biologii Medycznej i Zakładu Biologii Strukturalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół molekularnych markerów cukrzycy ciążowej (GDM) w możliwej profilaktyce i diagnostyce cukrzycy typu 2 u kobiet z wykorzystaniem narzędzi metabolomicznych. Od 2012 roku pełni funkcję Prorektora, który odpowiada za rozwój nauki współpracy międzynarodowej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jest członkiem Rady Nadzorczej oraz Strategicznej Rady Innowacji EIT HEALTH, a także Przewodniczącą Rady Nadzorczej EIT HEALTH Innostars, Przewodniczącą Naukowej Rady Doradczej (Life Sciences) Vrije Universitet w Brukseli (Belgia) oraz członkiem Rady Wysokiego Szczebla do opracowania maksymalizacji impaktu Programów Ramowych Unii Europejskiej (Grupa Pascala Lamy’ego; raport Lab-Fab-App). Od 2019 jest przewodniczącą Kolegium Doradców Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Rada Programowa

Jakub Krzysztofik

Jakub Krzysztofik

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Łodzi; Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

dr hab. Kamil Śmiechowski

Mateusz Sipa

Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi

Skip to content