a
a

prof. dr hab. Marek Janiak

Politechnika Łódzka; Urząd Miasta w Łodzi

Marek Janiak profesor zwyczajny sztuki, dyplom architekta- 1979 u prof. Ludwika Mackiewicza w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej.
Od 1979 r. pracownik naukowo dydaktyczny w Inst. Arch. i Urbanistyki PŁ, pełnił również funkcję profesora w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi
Czynny projektant zrealizował i współrealizował ok 200 projektów architektury i wnętrz, w tym wiele adaptacji w obiektach historycznych.
W latach 1991-2011 pełnił funkcję prezesa zarządu Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.
Od listopada 2011 r. – pełni funkcję Architekta Miasta w Łodzi, w 2012 r. opracował Strategię Przestrzenną Rozwoju Miasta Łodzi 2020+ w której główną tezą jest „Rozwój Miasta do Środka, oparty o wykorzystanie materialnego dziedzictwa kulturowego”.
Od ponad 40 lat działa i tworzy w obszarze sztuki współczesnej.

Marek Janiak, professor of art, a dagree in architecture – 1979 under the supervision of the prof. Ludwik Mackiewicz at the Institute of Architecture and Urban Planning, Lodz University of Technology.
Since 1979 a researcher and teacher at the Institute of Architecture and Urban Planning, Lodz University of Technology, he was also a professor at the Academy of Fine Arts in Łódź and the University of Humanities and Economics in Łódź.
He has participated in the process of design of about 200 architecture and interior architecture projects, including many adaptations of the historical buildings.
In years 1990-2011 hewas the president of the Piotrkowska Street Fondation in Łódź.
Since November 2011 – he is the City Architect of Łódź, in 2012 he developed the Spatial Development Strategy for the City of Łódź 2020+, in which the main thesis is „Development of the City to the Center, based on the use of material, cultural heritage”.
For over 40 years he has been working and creating in the field of contemporary art.

Rada Programowa

Jakub Krzysztofik

Jakub Krzysztofik

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Łodzi; Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

dr hab. Kamil Śmiechowski

Mateusz Sipa

Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi

Skip to content