a
a

prof. dr hab. Milenia Fiedler

Rektor, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Milenia Fiedler urodziła się 20.12.1966 roku w Łodzi. W 1989 roku ukończyła Montaż na Wydziale Filmowym i Telewizyjnym Akademii Sztuk Scenicznych FAMU w Pradze.
W 2005 roku uzyskała stopień doktora sztuki filmowej, a w 2009 roku stopień doktora habilitowanego sztuki filmowej. Montażystka. Współautorka ponad 240 filmów fabularnych i dokumentalnych, seriali i spektakli Teatru Tv. Współpracowala m.in. z Andrzejem Wajdą („Katyń”, „Tatarak”, „Wałęsa. Człowiek z nadziei”), Wojciechem Marczewskim („Czas zdrady”, „Weiser”), Januszem Majewskim („Mała matura 1947”, „Excentrycy czyli po słonecznej stronie ulicy”, „Czarny mercedes”), Bodo Koxem („Dziewczyna z szafy”, „Człowiek z magicznym pudełkiem”), Jerzym Stuhrem („Obywatel”), Krzysztofem Zanussim („Obce ciało”, „Eter”) i Filipem Bajonem („Panie Dulskie”, „Kamerdyner”). Jest dwukrotną laureatką nagrody za montaż na festiwalu w Gdyni za filmy „Czas zdrady” i „Weiser”. Jej praca przy „Weiserze” została też nagrodzona „Orłem”.
Od ponad 20 lat związana ze Szkołą Filmową w Łodzi. Wykładowczyni w Katedrze Montażu na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej.
Od roku 2016 roku kieruje katedrą. Członkini Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej (EFA).

Milenia Fiedler was born on December 20, 1966 in Lodz.
In 1989, she graduated from FAMU, the Academy of Performing Arts in Prague, where she studied editing at the Film and Television Faculty. In 2005, she obtained a PhD in film art, and in 2009, a post-doctoral degree in film art. Editor. Lecturer in the Editing Faculty at the Film and Television Direction Department of the Lodz Film School. From 2016 to 2020 the Head of the Faculty. Member of the Polish Film Academy and European Film Academy (EFA). In 2020 elected Rector of the Lodz Film School.

Rada Programowa

Jakub Krzysztofik

Jakub Krzysztofik

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Łodzi; Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

dr hab. Kamil Śmiechowski

Mateusz Sipa

Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi

Skip to content