a
a

Hanna Zdanowska

Prezydent Miasta Łodzi

Hanna Zdanowska urodziła się w Łodzi. Jest absolwentką kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej. Po studiach budowała łódzkie osiedla – Retkinię i Radogoszcz oraz prowadziła firmę odzieżową. Sześć lat pełniła funkcję dyrektora biura Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W 2006 roku Hanna Zdanowska została radną Rady Miejskiej, później wiceprezydentem Łodzi. Podlegały jej edukacja, sport oraz fundusze unijne. Jesienią 2007 roku wybrana posłanką do Sejmu RP z listy Platformy Obywatelskiej. Pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji. 13 grudnia 2010 roku Hanna Zdanowska, po zwycięstwie w wyborach, samorządowych została zaprzysiężona na stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi. Na drugą kadencję wybrana przez łodzian już w pierwszej turze wyborów 16 listopada 2014 r. Ponowną przysięgę złożyła 1 grudnia 2014 r. 21 października 2018 roku łodzianie powierzyli jej stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi po raz trzeci. Hanna Zdanowska dostała w pierwszej turze ponad 215.000 głosów (ponad 70 proc.). Na kolejną kadencję została zaprzysiężona 21 listopada 2018 roku.

Hanna Zdanowska was born in Łódź. She is a graduate of environmental engineering at the Faculty of Civil Engineering and Architecture of the Lodz University of Technology. After graduation, she built housing estates in Łódź – Retkinia and Radogoszcz, and ran a clothing company. For six years she was the office director of the Lodz Chamber of Industry and Commerce.
In 2006, Hanna Zdanowska became a councilor of the City Council of Lodz and later deputy mayor of City of Lodz. She was responsible for education, sport and EU funds.
In autumn 2007, she was elected a deputy to the Parliament of the Republic of Poland from the list of the Civic Platform. She was the deputy chairman of the Friendly State Committee for matters related to the reduction of bureaucracy. On December 13, 2010, Hanna Zdanowska, after winning the local government elections, was sworn in as Mayor of the City of Lodz. She was elected for a second term in the first round of elections on November 16, 2014. She took her oath again on December 1, 2014. On October 21, 2018, the inhabitants of Łódź entrusted her with the position of the Mayor of the City of Lodz for the third time. Hanna Zdanowska received over 215,000 votes (over 70%) in the first round. She was sworn in for the next term on November 21, 2018.

Rada Programowa

Jakub Krzysztofik

Jakub Krzysztofik

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Łodzi; Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

dr hab. Kamil Śmiechowski

Mateusz Sipa

Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi

Skip to content