a
a

dr Przemysław Wachowski

Rektor, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Przemysław Wachowski urodził się w 1966 roku. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi). Pracę w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi rozpoczął wraz z ukończeniem studiów, prowadzi zajęcia z malarstwa i rysunku. Jest kierownikiem Pracowni Praktyki i Teorii Koloru w Instytucie Animacji i Edukacji Artystycznej.
W latach 2008-2012 był prodziekanem Wydziału Sztuk Wizualnych, w kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2019 pełnił funkcję dziekana tego wydziału. W latach 2013-2019 był także Pełnomocnikiem Rektora ds. jakości kształcenia. W latach 2019-2020 pełnił funkcję dziekana Wydziału Sztuk Pięknych. Od 2020 roku jest rektorem Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Przemysław Wachowski was born in 1966. He studied at the State Higher School of Fine Arts in Łódź (currently the Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź). He started working for the Academy of Fine Arts in Łódź after his graduation, he teaches painting and drawing. He is the Head of the Practice and Theory of Colour Studio at the Institute of Animation and Artistic Education.
Between 2008 and 2012 he was the Vice-Dean of the Faculty of Visual Arts, in the terms of office 2012-2016 and 2016-2019 he held the post of the Dean of that Faculty. In the years 2013-2019 he was also the Rector’s Proxy for the Quality of Education. Between 2019 and 2020 he held the post of the Dean of the Faculty of Fine Arts. Since 2020, he has been the Rector of the Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź.

Rada Programowa

Jakub Krzysztofik

Jakub Krzysztofik

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Łodzi; Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

dr hab. Kamil Śmiechowski

Mateusz Sipa

Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi

Skip to content