a
a

prof. dr hab. Antoni Różalski

Prezes, Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Mikrobiolog, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie kierownik Katedry Biologii Bakterii, w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Zainteresowania badawcze – czynniki chorobotwórczości bakterii. Współautor m.in. 150 prac doświadczalnych i ponad 30 artykułów przeglądowych oraz 4 patentów. Nauczyciel akademicki, wykładowca mikrobiologii na Wydziale BiOŚ UŁ. Promotor 10 doktorów, ponad 100 magistrów i ponad 20 licencjatów mikrobiologii. Funkcje organizacyjne na uczelni m.in. Prodziekan i Dziekan na Wydziałach Biologii i Nauk o Ziemi, a następnie Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Prorektor ds. nauki UŁ i Rektor tej uczelni w latach 2016-2020. Wybrane aktywność poza uczelnią m.in: Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego; Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi, Członek Rady Naukowej Instytutu Centrum Zdrowia „Matki Polki” w Łodzi. Członkostwo towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów; Polskie Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej.

Rada Programowa

Jakub Krzysztofik

Jakub Krzysztofik

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Łodzi; Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

dr hab. Kamil Śmiechowski

Mateusz Sipa

Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi

Skip to content