Zarejestruj się na Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit

a

prof. dr hab. Wojciech Paprocki

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wojciech Paprocki posiada od 2005 r. tytuł profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Pracuje nieprzerwanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie od 15 lipca 1979 r. jako nauczyciel akademicki. W tej uczelni uzyskał stopień naukowy doktora (w 1985 r.) oraz doktora habilitowanego (w 1989 r.). Od 1 lutego 2019 r. zajmuje stanowisko dyrektora Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności. Jest autorem i współautorem oraz redaktorem i współredaktorem licznych monografii naukowych i artykułów naukowych, a także materiałów o charakterze eksperckim oraz popularnonaukowym. Prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie nauk o zarządzaniu i teorii ekonomii, w obszarze badań poświęconych wdrażaniu technologii cyfrowych, a także kształtowania gospodarki dążącej do zerowego bilansu emisji gazów cieplarnianych. Współpracuje z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych uczestnicząc w projektach badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.O 1988 r. aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym, pełniąc funkcje w zarządach i radach nadzorczych, zarządczych i doradczych w wielu podmiotach w kraju i za granicą.

Prof. Wojciech Paprocki received the Ph.D and Dr. Hab. degrees from the SGH Warsaw School of Economics. In 2005 he received the title of Professor. Since 2019 has he been the Director of the Institute of Infrastructure, Transport and Mobility. The main fields of his research interests include services in the sectors of logistics and mobility, development and implementation of digital technologies including narrow artificial intelligence, management tools inside the concept of Industry 4.0. He is active in several interdisciplinary groups of researchers who are interested in the development of competences of children, youth and adults. He is an author of 3 books, more than 30 chapters in books, and over 50 articles in journals and conference proceedings.

Rada Programowa

Jakub Krzysztofik

Jakub Krzysztofik

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Łodzi; Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Mateusz Sipa

Mateusz Sipa

p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Łodzi

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Kierownik Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

prof. dr hab. Tomasz Komornicki

prof. dr hab. Tomasz Komornicki

Kierownik, Zakład Przestrzennego Zagospodarowania, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Wiceprzewodniczący Rady Programowej

prof. dr hab. Jerzy Hausner

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Przewodniczący Rady Programowej; Open Eyes Economy Summit; Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych

Skip to content