a
a

Nowak Maciej J.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

*** ENGLISH BELOW ***

dr hab. Maciej J. Nowak, prof. ZUT, kierownik Katedry Nieruchomości na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, radca prawny, Przewodniczący Zespołu Prawno Urbanistycznego przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, autor kilkuset publikacji naukowych z zakresu planowania przestrzennego 

 

Maciej J. Nowak, Associate Professor, Head of the Department of Real Estate at the Faculty of Economics of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin, legal adviser, Chairman of the Legal and Urban Planning Team at the Committee for Spatial Planning of the Polish Academy of Sciences, author of several hundred scientific publications on spatial planning

Skip to content